fbpx Vil lære verden å bruke antibiotika Hopp til hovedinnhold

Vil lære verden å bruke antibiotika

MÅ BRUKES MED OMHU: Antibiotika tar knekken på bakterier, men bakteriene kan slå tilbake ved å bli resistente. Illustrasjonsfoto: Colourbox

De nordiske landene har lite resistens mot antibiotika. En ekspertgruppe under Nordisk råd mener resten av verden har noe å lære.

I dag inviterer Nordisk råd til debatt om bærekraftig helse i København. De nordiske landene jobber med bærekraftig helse gjennom One Health-modellen. Antibiotikaresistens er et aktuelt område innenfor modellen.

Lavt totalforbruk av antibiotika lavt og mye bruk av smalspektrete typer, gjør at problemet med resistens er mindre i Norden enn i resten av verden. Men det hjelper lite hvis ikke verden tar etter Norden.

 

Finner smitteveier

Martin Kolberg, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, er nestleder i Medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk råd. Han tar til orde for eksport av den nordiske modellen.

- Ved å spre One Health-modellen, kan Norden bidra til at omverdenens resistensproblematikk forbedres, og, i siste ende, også beskytte nordiske borgere mot en negativ resistensutvikling, sier han.

One Health er opptatt av at det er sammenheng mellom menneskers og dyrs sykdommer og miljøet rundt. Bekjempelse av salmonella trekkes fram som en nordisk suksesshistorie, der nordiske land har hatt metoder til å finne smittekilder og oppspore smitteveier, og på den måten funnet måter å bekjempe sykdom som smitter mellom dyr og mennesker.

Debatten starter 17.15 i ettermiddag. Program er her.

 

Bekymring i Norge

Til tross for at Norge og de andre nordiske landene holdes fram som gode eksempler, er ikke alt på stell. Ifølge en ny undersøkelse fra Universitetet i Oslo øker bruken av antibiotika, særlig de bredspektrede.

- Leger har blitt mer løsslupne - helt uten grunn, sier medforfatter til undersøkelsen og overlege i infeksjonsmedisin Dag Berild til Dagens Medisin.

Han sier at de bredspektrede typene må reserveres til de mest alvorlig syke, men tror mange leger likevel forskriver dem til ikke fullt så syke pasienter "for sikkerhets skyld".