fbpx Tenker ikke på pensjonsalderen Hopp til hovedinnhold

Tenker ikke på pensjonsalderen

Seniorer ønsker å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon. De sitter ikke å teller dager til de kan slutte å jobbe.

Over halvparten av de spurte i Norsk seniorpolitisk barometer kan tenke seg å jobbe etter at de har fått rett til pensjon. Det viser undersøkelsen som ble presentert i dag.

Andelen som ønsker å jobbe etter at de har rett til pensjon har steget jevnt og trutt de siste årene, fra 34 prosent i 2004 til 54 prosent i dag. To av tre arbeidstakere over 60 år ønsker å fortsette i jobb etter at de får rett til pensjon.

- Tallene viser at det er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv til å få seniorer til å stå i arbeid etter at de får rett til pensjon, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

 

Høyere alder

Undersøkelsen viser at ønsket alder før de trer helt ut av arbeidslivet har steget fra 63,2 år i fjor til 65 år for 2011. Dette er den kraftigste økningen i alder som noen gang er målt.

- En annen gledelig tendens er at tallet for ønsket pensjoneringsalder er enda høyere for de som allerede har passert 60 år. De ønsker først å gå helt ut av arbeidslivet ved 66,8 år, noe som er betydelig høyere enn forventet pensjoneringsalder i Norge i dag. Tallet understreker at dagens seniorer er spreke og har god arbeidslyst, sier Østerud.

 

Frykter pensjonsreformen

Norske ledere er imidlertid bekymret for at eldre og erfarne ansatte vil førtidspensjonere seg. 30 prosent av norske bedriftsledere er bekymret for pensjonsreformen som ble innført ved årsskiftet. Lederne frykter at ansatte vil kutte ut jobben lenge før fylte 67 år, eller kreve å jobbe korte uker, få flere fridager eller mer fleksibel arbeidstid.

Undersøkelsen viser imidlertid at halvparten av alle virksomhetene ikke har en strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle seniorer.

– Jeg tror det eksisterer noen myter om at eldre arbeidstakere ønsker å forlate arbeidslivet så fort anledningen byr seg, avslutter Kari Østerud.

 

Norsk seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid.

Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). 1000 yrkesaktive og 750 bedriftsledere er forespurt i undersøkelsene.

Myte at eldre arbeidstakere ønsker å forlate arbeidslivet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse