fbpx Lover krafttak mot ufrivillig deltid Hopp til hovedinnhold

Lover krafttak mot ufrivillig deltid

Arbeidsforholdene er gode for det store flertall av arbeidstakerne i Norge. Ett av unntakene er helse- og omsorgssektoren, der er ufrivillig deltid fremdeles er utbredt.

Ni av ti yrkesaktive er tilfreds med jobben. De fleste arbeidstakere har fast arbeidskontrakt og opplever at de i høy grad kan påvirke egen arbeidshverdag. Dette kommer fram i arbeidslivsmeldingen «Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv», som regjeringen la fram for Stortinget i forrige måned.


Ufrivillig deltid

Men det finnes utfordringer. En av dem er ufrivillig deltid. I 2010 var det 67 000 deltidsansatte som ønsket og hadde prøvd å få lengre arbeidstid. Nå lover arbeidsminister Hanne Bjurstrøm et krafttak mot ufrivillig deltid.

Hun trekker fram tre tiltak som skal få bukt med dette:

  • Styrke fortrinnsretten til økt stilling for deltidsansatte
  • Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid
  • Rett til større stillingsbrøk for arbeidstakere som over tid har arbeidet utover avtalt arbeidstid.

Arbeidsministeren ser derimot ikke for seg strengere lovreguleringer på dette feltet. Reaksjonen fra arbeidstakerorganisasjonene er at alt som bidrar til å få flere over på heltidsstilling er positivt. Men de foreslåtte tiltakene er ikke tilstrekkelig. De står fast ved kravet om en lovfesting av retten til heltid.

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener den viktigste årsaken til at så mange jobber deltid er hensynet til familien, og at arbeidsgivere har problemer med å tilpasse dagens arbeidstidsbestemmelser til driften.


Regler for arbeidstid

Bestemmelsene om arbeidstid er en annen utfordring. Mens arbeidsgivernes organisasjoner lenge har etterlyst nye ordninger, er svaret fra regjeringen at det ikke er behov for å liberalisere dagens forskrifter i arbeidsmiljøloven om arbeidstid. Regjeringen mener reglene gir den fleksibiliteten som trengs for å kunne etablere ulike typer arbeidstidsordninger.

«Vi ser at systemet kan oppleves som vanskelig for mange arbeidsgivere. Det er viktig at avtalene gir virksomheter, brukere og de ansatte nødvendig forutsigbarhet. Departementet vil derfor gå i dialog med partene for å se om de kan gjøre det enklere og mer forutsigbart å bruke de mer spesielle arbeidstidsordningene over tid», heter det i en pressemelding fra arbeidsdepartementet.

For å bedre oversikten over avtalene om langturnus, vil departementet vurdere å stille krav om at partene oppretter offentlig tilgjengelig statistikk over avtalepraksis inngått etter arbeidsmiljølovens § 10–14 (4).Det er ikke behov for å liberalisere forskriftene om arbeidstid, ifølge Arbeidsdepartementet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse