fbpx Duell om sykepleie Hopp til hovedinnhold

Duell om sykepleie

Verken Kristin Halvorsen eller Erna Solberg så ut til å være klar over at mange sykepleiere betaler dyrt for mer kompetanse.

Kompetanse og utdanning ble et hett tema da Erna Solberg og Kristin Halvorsen møttes til duell foran en forsamling sykepleiere på Lovisenberg Diakonale Høgskolen i Oslo. Ca 200 studenter, studentrepresentanter og tillitsvalgte i NSF hadde møtt opp.

De to politikerne var enige om at kommunehelsetjenesten trenger å bli tilført betydelig mer kompetanse for å kunne møte eldrebølgen. Og at sykepleiernes spesialkunnskap blir særlig viktig når samhandlingsreformen trer i kraft. En undersøkelse som NSF nylig har gitt oppdrag til, viser at de fleste kommunepolitkerne tror at det vil bli færre sykehusinnleggelser når samhandlingsreformen trer i kraft. det betyr med andre ord at kommunene må løse flere oppgaver selv.

Men verken Kristin Halvorsen (SV) eller Erna Solberg (H) så ut til å være klar over at mange sykepleiere betaler for videreutdanning av egen lomme.

Fra salen kom flere eksempler på at fremtidens krav til kompetanse blir vanskelig å oppfylle med dagens ordninger. For eksempel fortalte en sykepleier fra Trondheim at videreutdanning på hennes område, nyfødt intensiv, bare finnes i Oslo. Folk må betale reise, opphold og studieavgift selv.

– Vi får ikke en gang studentrabatt på toget fordi vi er for gamle!

Utdanningen står nå i fare for å bli nedlagt, ifølge henne.

–  Dette er viktig å se på, svarte Kristin Halvorsen.

– For lærere fins det en spleiseordning mellom staten og kommunen, men det er klart at dette også er en interessant diskuksjon for sykepleiere.

Marte Dalen i NSF student kom med liknende erfaring fra sitt studiested, som tilbyr videreutdanning i demens. Det er mange søkere, men få som kan begynne siden man ikke får permisjon med lønn.

Dalen presenterte også studentenes krav om at det må være lik utdanning på de forskjellige sykepleierskolene.

– NSF Student ønsker faktisk en sanksjonsordning for skoler som til stadighet bryter med rammeplanen, sa Dalen, og fikk stor applaus.

Erna Solberg var opptatt av at Nokut skulle vært tøffere.

–  Da vi etablerte Nokut, var det meningen at de skulle ha en så sterk stilling at de kunne ”avskilte” sykepleierutdanninger som ikke gjør en god nok jobb.

– Dette er viktig å se på

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse