fbpx Setter i gang fødsler før Hopp til hovedinnhold

Setter i gang fødsler før

Nye retningslinjer for igangsetting av fødsel ved overtidig svangerskap.

Hittil har norske retningslinjer for igangsetting av fødsel ved overtidige svangerskap ikke vært i tråd med internasjonale anbefalinger. Mens internasjonale retningslinjer har anbefalt å igangsette fødsler etter 41 uker, sa de nyeste norske retningslinjene fra 2010 at kvinnen bør tilbys en vurdering etter 290–294 dager.

 

Behandles forskjellig

Dette har i praksis betydd liten endring fra tidligere retningslinjer, som har gitt rom for at kvinner kan gå gravide frem til uke 43, hvis alt står bra til ellers. Romsligheten i retningslinjene har i tillegg ført til at håndtering av overtidige svangerskap ved norske sykehus har vært praktisert forskjellig.

Les Sykepleiens nettsak fra mars i år her.

I mai i år nedsatte Helsedirektoratet en arbeidsgruppe for å komme til faglig enighet om hvordan man skal håndtere overtidige svangerskap. Helsedirektoratet oppgir debatten i media som noe av bakgrunnen for at dette arbeidet ble igangsatt: "Bakgrunnen for arbeidet er blant annet den mediadebatten som oppsto i Norge etter at fagtidsskriftet Lancet i april d.å. lanserte en global kampanje fokusert på overtidig svangerskap og risiko for perinatal dødelighet og sykelighet hos mor og barn." Les hele saken på Helsedirektoratets nettsider her.

 

Følger internasjonal praksis

Resultatet av gruppens arbeid er nye anbefalinger som betyr at kvinnen får større medbestemmelsesrett, tidlig igangsetting for kvinner med risikofaktorer, som overvekt og alder, og at fødselen skal settes i gang senest på dag 294.

– Anbefalingene er i tråd med internasjonale retningslinjer, sier divisjonsdirektør Per Magnus og avdelingsdirektør Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet på instituttets nettsider. 

 

Fakta:

  • Et overtidig svangerskap er et svangerskap som varer lenger enn 294 dager
  • Termin = 282–283 dager

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse