fbpx Prosjekt ufrivillig deltid Hopp til hovedinnhold

Prosjekt ufrivillig deltid

76 000 deltidsansatte sier de ønsker høyere stillingsbrøk.

Er det mye ufrivillig deltid der du jobber? Søk om pengestøtte til prosjekter som kan gjøre noe med det.

Søknadsfristen for å få tak i noen av de 25 millionene som er satt av til prosjekter for å få ned den ufrivillige deltiden er 15. august.


76 000 vil jobbe mer

Ifølge tall fra SSb er det rundt 76 000 deltidsansatte som sier de ønsker høyere stillingsbrøk.

Potten på 25 millioner skal gå til tiltak for bedre organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen, samt til kompetanseheving av arbeidstakere.


Praktisk informasjon

NAV vil i samarbeid med Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - behandle søknadene.
Søknadsfristen er satt til 15. august 2011, og skal sendes til Nav. Skriv prosjektets tittel i e-postens emnefelt. I tillegg må en underskrevet søknad i papirformat sendes til: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stab for analyse og strategi, v/ Kari Strøm, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo.