fbpx – Kommunene bør få dagbøter Hopp til hovedinnhold

– Kommunene bør få dagbøter

Det er ikke bare Oslo som kutter antall helsestasjons-kontroller av barn. NSFs helsesøsterleder Astrid Grydeland Ersvik oppfordrer alle helsesøstre om å føre avvik dersom det skjer, og skulle ønske det innførtes dagbøter.

Helse- og velferdsetaten i Oslo har gjort en kartlegging som viser at ingen av Oslos bydeler oppfyller Helsedirektoratets forskrift om 14 konsultasjoner for hvert barn fra det blir født til det begynner på skolen. Verst er St Hanshaugen som tilbyr kun fem, ifølge kartleggingen som ble presentert for Landsgruppen av helsesøstre NSF i vår.

 

– Dette er ikke særegent for Oslo, men det er akkurat her man har kartlagt det så grundig. Dessverre er dette tilfelle også i resten av landet, særlig i mellomstore og store kommuner når de skal spare penger, sier helsesøsterleder Astrid Grydeland Ersvik.

 

Toårskontroller kuttes

At toårskontrollen har blitt kuttet ut mange steder, har fått reaksjoner, blant annet i NRK Østlandssendingen den 15. august. Ersvik mener akkurat denne kontrollen er viktig fordi det blir et stort sprang fra barnet er 17-18 måneder til fireårsundersøkelsen.

 

– Dette er en tid hvor barnet gjennomgår store utviklingsmessige endringer. Det er definitivt behov for toårsundersøkelsen og det er et nødvendig helsetilbud, sier Ersvik og ramser opp hva denne undersøkelsen går ut på.

 

- Ved to år skal barnets syn, hørsel, tannhelse, hud, lunger/luftveier, motorikk og utvikling undersøkes og kartlegges. Nye faglige retningslinjer i forhold til veiing og måling sier at barnet også skal veies og måles da.

 

Mangler sanksjonsmuligheter

– Er det opp til kommunene å bestemme om de vil følge anbefalingene til Helsedirektoratet?

 

– Ja, men dette er forskrifter. Og forskrifter er en forlengelse av lovverket som det forventes at kommunene følger. Det burde være tydeligere føringer fra myndighetene på at forskrifter må følges. Problemet er at man ikke har noen sanksjonsmuligheter mot kommuner som bryter forskriften.

 

– Hva skulle det vært?

 

– Landsgruppen av helsesøstre ønsker at Helsetilsynet kan ilegge kommunene økonomiske/andre sanksjoner når de bryter lov og forskrift. For eksempel dagbøter, sier helsesøsterlederen.

 

Avviksføring har effekt

Ersvik legger til at de også i flere år har oppfordret medlemmene til å føre avvik dersom kommunen ikke følger forskriften.

 

– Det er et lederansvar å sørge for at det blir gjort og at det følges opp.

 

– Har det noen effekt?

 

– Javisst, hvis det gjøres systematisk og man sammenligner differansen mellom veilederen til forskriften og faktisk praksis. Bodø klarte på denne måten nylig å beholde sine ressurser til tross for planlagt nedskjæring, mens Tromsø klarte å øke antall stillinger. Også Bergen har gjort dette tidligere med god effekt, sier Ersvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsgruppen av helsesøstre ønsker at Helsetilsynet kan ilegge kommunene økonomiske/andre sanksjoner når de bryter lov og forskrift.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse