fbpx 659 personer med rusproblemer Hopp til hovedinnhold

659 personer med rusproblemer

Antall personer med rusproblemer i Vestfold er det siste året redusert med 50 personer, viser ny kartlegging.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold har siden 2007 kartlagt ventetid på tjenester og hjelpetiltak for personer med rusproblemer i fylket. En ny kartlegging viser at 13 av de 14 kommunene i fylket som har svart har kontakt med 659 personer med rusproblemer to eller flere ganger i måneden. Tilsvarende tall for 2010 var 709 personer.

Formålet med kartleggingen er å få oversikt over rusmiddelarbeidet i fylket og vurdere utviklingstendenser.

 

Færre med individuell plan

Offentlige instanser har en lovpålagt plikt til å utarbeide Individuell Plan (IP). Til tross for dette viser kartleggingen at bare 130 av de 659 personene har dette. Det er 96 færre enn ved kartleggingen året før. I tillegg til å sikre en forutsigbar tjenesteyting for mottaker, vil en slik plan være et viktig hjelpemiddel i det tverrfaglige samarbeidet.

Situasjonen for de andre personene i kartleggingen:

* 175 personer har diagnostisert psykisk lidelse i tillegg til rusproblemet. Det er mer enn hver fjerde rusmiddelavhengig

* 295 personer er i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det er registrert et økende misbruk blant pasienter i LAR.

* 129 personer er i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) utenfor LAR. Ventetiden fra en ny henvendelse eller bestilling til vurderingssamtale når det er aktuelt med behandling utenfor LAR er fra en til seks uker.

* 103 personer mangler tilpasset bolig med oppfølging. Det er mer en hver sjuende person som er i kontakt med rustjenesten i kommunene.

 

Mangler boliger

- Det er urovekkende at flere hjelpeinstanser fortsatt erfarer at mangel på bolig er en vesentlig hindring i framdrift mot behandling og rehabilitering for denne gruppen, ifølge fylkeslege Svein Lie.

Fylkeslegen ser også store utfordringer i å få til bedre samarbeid og samordning mellom kommunenes helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten.

 

Les mer: Rapport dagprevalens rus i Vestfold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse