fbpx Utsetter likevel ikke hpv-endringer Hopp til hovedinnhold

Utsetter likevel ikke hpv-endringer

Det kan likevel bli endringer i hpv-testingen fra 1. juli. Dermed vil avgjørelsen tas før testingen er evaluert.

I går skrev Sykepleien.no at det ikke blir endringer i hpv-testingen fra 1. juli. Informasjonsavdelingen i Helsedepartementet opplyste at det trengs mer tid til å behandle høringssvarene. Høringsfirsten var i går. I dag dementeres dette. Hvis det vedtas endringer i hpv-testingen, kan de likevel tre i kraft 1. juli.

- Dette er en faglig kompleks sak, med sterke synspunkter. Det er kommet inn mange høringssvar. Mener departementet sju virkedager er god nok tid til å sikre en forsvarlig saksbehandling?

- Høringsfristen gikk ut 21. juni og fra departementets side vil høringssvarene nå bli gjennomgått. Departementet legger i utgangspunktet opp til at ny forskrift trer i kraft 1. juli, svarer seniorrådgiver Finn Oluf Nyquist Sykepleien i dag. 

Eventuelle endringer i dagens praksis, som departementets forslag innebærer, betyr at den såkalte mRNA-testen ikke lenger vil bli brukt.

 

Ber om utsettelse

Hpv-testing i Norge er et prøveprosjekt, som skulle vært evaluert. En evaluering var en forutsetning da prosjektet startet opp i 2005.

Minst tolv av de som har levert høringssvar ber om at det ikke gjøres endringer før dagens praksis er evaluert. Dette er blant andre universitetssykehusene i Oslo, Akershus og Tromsø, Vestre Viken helseforetak, Helse Sunnmøre, Norsk forening for klinisk cytologi og Bioingeniørfaglig institutt. I tillegg ønsker flere representanter i Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft å vente på evalueringen. Dette er i følge høringssvaret fra Rådgivningsgruppen.

  - Fagfolk fra ulike miljø har lenge bedt om at endringer ikke gjøres før Kreftregisterets evaluering er klar. En slik evaluering er, etter det Sykepleien har fått opplyst fra kreftregisteret, ferdig i løpet av året. Vil departementet vente på denne evalueringen?

- Departementet legger til grunn at saken vil bli tilstrekkelig belyst gjennom den høringsrunden som nå er i ferd med å avsluttes, sier Nyquist.

- Dersom departementet, etter høringssvarene er gjennomgått, skulle konkludere med at det er behov for å innhente ytterligere informasjon før en ny forskrift kan fastsettes, vil dette selvsagt bli gjort.

 

Lang kamp

I ett år har det vært opphetet debatt om hpv-testing av norske kvinner. Testene brukes for å finne kvinner med risiko for livmorhalskreft, slik at de kan behandles og kreft unngås. Livmorhalskreft er en av få krefttyper som kan forebygges. mRNA-test er én type hpv-test.

I tre omganger har Helsedirektoratet foreslått å fjerne en eller flere hpv-tester. To ganger har helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen satt ned foten for direktoratets planer.

Helsedirektoratet stilte i vinter nye krav til testene. Det er disse kravene Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring. Kravene medfører at den omdiskuterte mRNA-testen faller bort. Fem sykehus bruker i dag denne testen.

 

Les mer:

Kampen om krefttesten

Krefttest splitter fagfolk

0 Kommentarer

Annonse
Annonse