fbpx Jobber mer enn avtalt Hopp til hovedinnhold

Jobber mer enn avtalt

39 000 sykepleiere i helse- og sosialsektoren jobber deltid. Men de fleste jobber mer enn avtalt.

I følge SSBs arbeidskraftundersøkelse  jobber helsefagarbeidere og sykepleiere mye deltid.

Totalt jobber 84 000 helsefagarbeidere og 87 000 sykepleiere i helse- og sosialsektoren. Av de 84 000 helsefagarbeiderne, jobber 55 000 deltid. For sykepleiere er tallet 39 000.


"Ønskelisten"

I tabellen under kan du se deltidsansatte sykepleiere, leger og helsefagarbeidere ønsker seg av arbeidstid. Ut i fra tabellen er det flest helsefagarbeidere som ønsker seg lengre arbeidstid. Bare legene er 100 prosent fornøyd.


Sykepleiere vil ha 26,5 timers uke

I følge SSBs Arbeidskraftundersøkels ønsker deltidsansatte sykepleiere i snitt arbeidstid på 26,5 timer per uke. Det er èn time og 20 minutter mer en avtalt arbeidstid.

Statistikken over hvor mange timer sykepleierne faktisk jobber (ekstravakter o.l), viser at de har ender opp med en faktisk arbeidstid som er høyere enn det de ønsker per uke.

De jobber altså mer enn 26,5 timer i uken i snitt. Ut i fra dette kan man si at den ufrivillige deltiden er lav blant sykepleiere.

 

 


Helsefagarbeidere vil ha 25 timers uke

Deltidssysselsatte helsefagarbeidere ønsker arbeidsuker på 25 timer i snitt.

I følge statistikken er det i snitt 2,8 timer mer per uke enn hva de har som avtalt arbeidstid.

På lik linje med sykepleierne, jobber også helsearbeiderne mer enn hva som er avtalt. Nærmere bestemt to timer mer per uke. Mange helsefagarbeidere får gjennom ekstravakter og merarbeid oppfylt ønsket om 25 timers uke.

 

Årsaken

I SSBs levekårsundersøkelse er det også tatt med spørsmål om hva som er grunnen til deltid. I tabellen under kan du se hva sykepleiere og helsefagarbeidere selv sier er hovedårsaker. 

 


Eksisterer arbeidskraftreserven?

Mange av sykepleiere og helsefagarbeidere skulle ønske at de timene de jobbet ekstra kom som en økning i den avtalte arbeidstiden.

SSB definerer arbeidskraftreserven som differansen mellom avtalt arbeidstid og ønsket arbeidstid.

Dersom tallene sees i en slik sammenligning finnes det noe ledig kapasitet hos sykepleiere og helsefagarbeidere, men ikke mye.


Frivillig eller ufrivillig? 

Ifølge skift/turnus-utvalget arbeider over 80 prosent av de med deltid frivillig deltid.

Anne- Kari Bratten, viseadministrende drektør i Spekter, har i mange anledninger hevdet at redusert arbeidstid er en av de viktigste årsakene til lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.

- Det norske velferdssamfunnet er helt avhengige av at vi alle, både kvinner og menn, jobber mer, sier Bratten i en pressemelding.

Norsk Sykepleierforbund sier de ønsker å finne løsninger på hvordan det udekte bemanningsbehovet skal løses. Men...

- Forutsetningen er at nye ordninger ikke skal medføre merbelastning for yrkesutøverne i helse- og omsorgssektoren, sier Lisbeth Normann i en pressemelding.

Hun mener at dersom sykepleiere skal jobbe mer ubekvemt, vil det bare føre til mer deltid og utstøting ved at de ansatte selv velger deltid eller slutter i yrket fordi arbeidsforholdene er uholdbare.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse