fbpx Får medhold etter feilbehandling Hopp til hovedinnhold

Får medhold etter feilbehandling

En 84 år gammel kvinne ble innlagt på sykehus med mistanke om septisk artritt i et kne, men døde av blødninger i magen. I ettertid er det konkludert med svikt i behandlingen.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har på forespørsel fra Sykepleien hentet ut statistikk som viser hvordan de eldste eldre er representert i klagesaker etter feilbehandling. NPE har også utarbeidet resymeer av saker hvor erstatningssøkeren er 80 år og eldre, og har fått medhold etter skader påført i spesialisthelsetjenesten. Tallene viser at eldre pasienter sjeldnere søker om erstatning. Men når de først søker, får de oftere medhold enn yngre pasienter.

 

– Høyere terskel

– Fordelingen på aldersgrupper viser at flertallet av dem som søker om erstatning er mellom 30 og 69 år. Disse står for til sammen 67 prosent av erstatningssøkerne. Gruppa 50–59 år er den største enkeltgruppa med en andel på 20 prosent, sier Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonssjef i NPE.

Tallene viser imidlertid at medholdsandelen er høyest i de eldste aldersgruppene. Erstatningssøkerne fra 60 år og oppover har en medholdsandel som er over gjennomsnittet på 33 prosent.

Bare tre prosent av klagene kommer fra personer over 80 år. Dette til tross: I denne gruppen får hele 46 prosent av klagerne medhold.

– Hva er grunnen til dette?

 – Det kan være flere årsaker, men det kan tenkes at de eldste erstatningssøkerne i utgangspunktet har en høyere terskel enn de yngre for å sette i gang prosessen med å søke om erstatning. Når de først går til det skrittet har de saker som står sterkt, sier Castberg.

 

Døde etter feilmedisinering

Her er noen av sakene hvor de eldste pasientene har fått medhold:

Kvinne, 84 år: Pasienten hadde kjent hjertesykdom med mekanisk ventil. Hun ble behandlet med Marevan, og lagt inn på sykehus med mistanke om septisk artritt i høyre kne. INR-verdier var forhøyet, og det var derfor økt risiko for blødninger. Hun ble medisinert med Voltaren som smertebehandling. Blødningsfaren holdt seg høy til tross for medisinering med Konakion. Kvinnen hadde blodig oppkast, og det ble påvist blødning fra tolvfingertarmen. Blødningen vedvarte til tross for behandling. Hun forble ustabil med lav blodprosent og vedvarende blødning. Pasienten ble operert med fjerning av deler av magesekken og omstikking av blødende kar. Kvinnen døde få dager senere. NPEs konklusjon er at det var svikt i behandling å medisinere henne med Voltaren, da hun hadde økt risiko for blødninger, og at smertene kunne vært behandlet på annen måte. Medisineringen med Voltaren har i vesentlig grad bidratt til mageblødningen og påfølgende dødsfall. Medhold – Svikt i behandling.

 

Pinne grodd fast i håndledd.

Kvinne, 80 år – pådro seg brudd i håndledd etter fall, og ble operert med innsetting av pinner som ble fjernet etter en måned – en pinne ble sittende igjen. Denne var grodd fast til beinet. Pasienten fikk smerter og nedsatt funksjon i håndleddet. Sannsynlig årsakssammenheng mellom deler av plagene med smerter og nedsatt funksjon og behandlingen ved sykehuset – det er ikke i samsvar med alminnelige prinsipper og retningslinjer å la pinnen bli værende igjen når man operativt forsøkte å fjerne denne. Medhold – Svikt i behandling.

 

Brakk benet under operasjon

Kvinne, 81 år – ble operert med innsetting av kneprotese på grunn av slitasjegikt. Røntgenbilder to dager etter inngrepet viste at det hadde oppstått brudd i lårbeinet, og det ble foretatt ny operasjon for å feste bruddet med skruer. Under denne prosedyren oppsto det nytt brudd i lårbeinet. Dette bruddet ble stabilisert med ståltråd. Hun ble utskrevet til rehabilitering – men hadde vedvarende smerter og nedsatt funksjonsevne. NPE konkluderer med at hun ble påført lårbeinsbrudd på sykehuset. Medhold – Svikt i behandling.

 

Ble blind etter blødning

Kvinne, 81 år – kjent operert for grå og grønn stær begge øyne. «Når de først går til det skrittet har de saker som står sterkt. Øydis Ulrikke Castberg Hun hadde kun gangsyn venstre øye. Pasienten ble reoperert på høyre øye på grunn av høyt trykk. Det tilkom en stor blødning, men sykehuset avventet en spontan bedring. Det skjedde ikke, og først ti måneder seinere kunne man se inn til øyebunnen. Kvinnen mistet synet på øyet, og kan ikke lenger lese eller se på TV. Sykehuset burde ha henvist til netthinnespesialist etter noen få uker for vurdering av en eventuell operasjon med fjerning av blodet. Medhold – Svikt i behandling.

Bare tre prosent av klagene kommer fra personer over 80 år. Dette til tross: I denne gruppen får hele 46 prosent av klagerne medhold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse