fbpx De yngste får mest Hopp til hovedinnhold

De yngste får mest

265 000 nordmenn mottar tjenester fra helse- og sosialsektoren som koster 75 milliarder kroner. De yngre brukerne får stadig mer av kaka.

I dag kom Statitstisk Sentralbyrå (SSB) ut med et nytt nummer av Samfunnspeilet. Utgaven er et temanummer som er viet helsetjenester.


Hver fjerde krone

Norske kommuner bruker 75 milliarder kroner på helse- og sosialtjenester. Det utgjør over 27 prosent av kommune-norges budsjett.

- Det betyr at hver fjerde krone kommunene får, går til pleie- og omsorgssektoren. Det er imidlertid store varisjoner mellom kommunene. Fra 17 prosent til hele 49 prosent av det totale kommunebudsjettet, sa Julie Kjelvik fra SSB.

 


Yngre koster mer

Fra 2007 til 2009 har utgiftene til sektoren vokst med 19 prosent.

- Dersom vi deler utgiftene på alder, finner vi at det er på de yngre brukerene at utgiftene øker mest. Utgiftene til hjemmetjenester for brukere under 67 år har økt med 30 prosent, mens for de eldre har utgiftene fått en beskjeden økning, sier Kjelvik.


 

 

 

 

 

Hvorfor?

På spørsmål om hvorfor det er slik at de yngre får mer enn de eldre, var det flere teorier.

- Det er nok flere grunner til at bildet er slik. En årsak skyldes nok at det er blitt flere yngre brukere på grunn av politiske satsninger. Blant annet Opptrappingsplanen for psykisk helse, Handlingsplan for eldreomsorgen og Omsorgsplan 2015, sier hun.

Kjelvik nevnte også at mange eldre er friskere.

- De røyker mindre, trimmer mer og vurderer sin egen helse som god mye lenger enn tidligere, sier hun.


 

 

 

 

 

Sammenlignet med andre

I forhold til andre land, bruker Norge mye av sitt BNP på helse- og omsorgstjenester. (se tabell under)

- Gjennomsnittet av OECD landene bruker 1,5 prosent av BNP på pleie- og omsorgsektoren. Norge bruker 2,2 prosent. I realiteten bruker Norge enda mer. Tallene fra OECD har kun regnet ut de helserelaterte utgiftene brukt på Pleie- og omsorg. I virkeligheten er nok de fakiske tallene for Norge Nærmere 3 prosent, sier hun.

 

 

 

 

Fremtiden

Pleie- og omsorgssektoren i dagPleie- og omsorgssektoren 2060
13 prosent av befolkningen i Norge over 66 år. (625 000)22 prosent av befolkningen er over  66 år i 2060 (1,5 mill.)
123 000 årsverk280 000 årsverk
OECD tall viser BNP utgifter på 2,2 prosentPleie- og omsorgssektoren utgjør 3,1- 4,5 prosent av BNP i 2050 (OECD tall)

 

 

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse