fbpx 5 på Stortinget Hopp til hovedinnhold

5 på Stortinget

Vi spurte 5 Stortingspolitikere følgende: Er kompetanseløftet en fiasko?

Bent Høie (H), Helse- og omsorgskomiteen:

Kompetanseløftet har ikke tilstrekkelige virkemidler for å nå målene. Høyre har fremmet flere forslag for å gjøre det mulig å nå målet om mer kompetanse i Helseog omsorgstjenesten i kommunene. Blant annet bedre etterutdanningstilbud til de ufaglærte som allerede er i tjenesten.

 

Laila Dåvøy (KrF), Helse- og omsorgskomiteen:

Det er i alle fall for dårlig oppfølging. Samhandlingsreformen vil kreve mer personell med høy utdanning, ikke minst sykepleiere og spesialsykepleiere. Sannsynligvis langt flere enn det som var foreslått i Omsorgsplan 2015.

 

Aksel Hagen (SV) Kirke-, utdannings- og forskningskommiteen

Når det gjelder helsefagarbeidere vet vi at det er for få søkere til utdanningen, for få begynner, for mange slutter underveis. Når det gjelder personell på høyskolenivå:

Her står vi midt opp i et stortingsmeldingsarbeid som nettopp omhandler hva slags kompetanse og utdanninger vi trenger framover, og hvordan vi skal få god nok rekruttering inn i disse utdanningene.

 

Trine Skei Grande (V), Kirke-, utdannings- og forskningskommiteen:

Jeg er bekymret, men jeg vil kanskje ikke bruke ordet fiasko ennå. Vi må begynne å ta på alvor at vi kommer til å ha altfor lite helsepersonell i fremtiden dersom vi ikke satser mer nå. Jeg har merket meg den positive trenden med økende søkertall til alle nivåer i videregående opplæring, men vil advare mot at det skal bli en sovepute.

Vi har et stort potensial i nå flere unge som vil arbeide i omsorgsyrkene, og ikke minst tror jeg det er mye å hente på voksenopplæringssiden. Uansett tiltak er det helt avgjørende at vi som politikere bidrar til snakke opp statusen for disse yrkene.

 

Tore Hagebakken (Ap), Helse- og omsorgskomiteen:

Kompetanseløftet er på ingen måte noen fiasko. Den har gitt, og vil gi gode resultater videre. Årsverksinnsatsen økte med om lag 3 300 årsverk i 2010. Vi er dermed godt i gang med å oppfylle målet om 12 000 nye årsverk innen 2015. Tall fra SSB viser at om lag hele årsverksveksten i 2009 består av personell med helse- og sosialutdanning.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.