fbpx Pasienter på nett Hopp til hovedinnhold

Pasienter på nett

Pasientenes rettigheter til å velge den beste behandlingen skal gjøres reell. Hvis Teknologirådet får det som de vil.

Leder i helse- og sosialkomiteen, Bent Høie, får forslag fra Teknologirådets om hva pasienter bør vite om kvaliteten på helsetjenestene. Etterpå blir det debatt.

- Slik det er i dag har ikke pasientene noen reell valgfrihet når de skal velge behandling, sier direktør i Teknologirådet.

Noe av problemet er at informasjonen på blant annet nettstedet "Fritt sykehusvalg" er for dårlig. Den inneholder ikke de opplysningene som pasienter trenger for å velge det tilbudet som er best for dem, sier direktør i Teknologirådet Tore Tennøe.


Innholdet i ny portal

Noen av forslagene Helse- og sosialkomiteen får i fanget i dag:

 • Pasienter må få tilgang på informasjonen om sykehuskvalitet på diagnosenivå.
 • Pasientenes tilbakemeldinger på behandlingskvalitet i sykehus bør dekke flere områder, også medisinsk kvalitet.
 • Pasientene må finne data for pasientopplevd kvalitet på omsorg, dialog og oppfølging i forbindelse med ventetid, utredning, behandling og etterkontroll.
 • Fastlegenes tjenester må også måles. Pasienter trenger kvalitetsinformasjon knyttet til hvert enkelt Legekontor. Det bør gjøres etter objektive kriterier.
 • Brukere av kommunale helsetjenester skal kunne sammenligne institusjoner i samme kommune. Sammenligninger mellom kommuner skal også være lett tilgjengelig.
 • Strukturerte tilbakemeldinger bør publiseres kvartalsvis. Fritekst fra pasienter kan publiseres fortløpende av en redaksjon som siler ut personopplysninger og eventuelle krenkende uttalelser.

Du kan lese hele innspillet på Teknologirådets hjemmeside


Teknologien er der

- Når pasienter skal velge sykehus er det kvaliteten på den spesifikke behandlingen som er mest relevant for dem, sier han.

- Forslagene virker omfattende i forhold til hvordan det er i dag. Er det vanskelig å få til?

- Teknologien er der. Med bedre journalkoding, og mer fleksible datasystemer kan man lett automatisere uttrekk av data. Politikerne må bare bestemme at det skal gjøres, sier Tennøe.

- Vil forslagene møte motstand?

- Det blir spennende under debatten i dag. Jeg vet rett og slett ikke, sier han.

I juni kommer første versjon av den nye helseportalen.Ekspertgruppen:

 • Sissel Jor (OUS),
 • Lillian Røstad (NTNU),
 • Heidi Brorson (Kreftforeningen),
 • Deede Gammon (NST),
 • Tom Christensen (KITH),
 • Ola Dale (NTNU/ Teknologirådet)
 • Prosjektleder: Åse Kari Haugeto fra Teknologirådets sekretariat.

Fakta om Teknologirådet:

Rådet er et uavhengig, offentlig organ som identifiserer viktige teknologiutfordringer på alle Samfunnsområder. Det gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter. I tillegg skal Teknologirådet bidra til bred samfunnsdebatt om teknologiutviklingen, blant annet ved å involvere lekfolk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse