fbpx Krever "dubbla pass" Hopp til hovedinnhold

Krever "dubbla pass"

Svenske vikarer vil jobbe mye. Mange av dem havner i Østfold.

Les også: Vikarer er milliardbutikk

Med svenskegrensen som nabo, er det enkelt å få vikarer som ekstravakter ved Sykehuset Østfold (SØ). Ifølge NSF hovedtillitsvalgt, Jane-Ann Lindahl, er de like ivrige etter å jobbe ulovlig som vikarene fra Adecco. De fleste kommer ikke via vikarbyråer.

Mange insisterer på å jobbe doble vakter. Noe som kan forklare at sykehuset hadde 3 500 brudd på overtidsbestemmelsene i fjor.

– Hvordan får dere tak i svenske vikarer?

– De tar kontakt med oss fordi de har fått anbefalt sykehuset fra andre svenske vikarer som allerede er her, sier Lindahl.

Hun begynte i akuttmottaket ved Sykehuset Østfold (Fredrikstad) i mai 1996. Samme sommer begynte flere svenske sykepleiere fra akuttmottak flere steder i Sverige.

– Dyktige sykepleiere som det er godt å gå sammen med. Noen av dem kommer fortsatt jevnlig i helger og sommerferien, sier hun.

– Er det mulig å drifte Helse-Norge uten vikarer?

– Ikke slik det er i dag. Med fulle stillinger til alle som ønsker det, ville vi være på god vei, mener Lindahl.


Håper på bedring

Lindahl håper avsløringer om vikarer og byråer som bryter arbeidstidsbestemmelsene får konsekvenser.

– Enkelte av våre vikarer krever å få jobbe «dubbla pass», ellers vil de dra til et annet sykehus. Noen avdelinger gir etter, andre sier ifra at det ikke er aktuelt. Det ender som regel med at de godtar det. Vi ser at dersom det oppstår sykdom i helgen, er det ofte de svenske vikarene som tar vakten i tillegg til det de allerede er satt opp på, sier hun.

Lindahl jobber så godt hun kan med å bevisstgjøre seksjonslederne på at det er deres ansvar å informere vikarene om Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Kapittelet omhandler grensene for ukentlig arbeidstid, hviletid mellom vakter og grenser for overtid.


Mindre vikarer?

– Enkelte forskere og NHO Service tror at dersom loven skal holdes, vil behovet for vikarer øke. Enig?

– Jeg tror at det kan stemme. De stadige innsparingene i sykehuset går ut over sengeavdelingene. Når de skal skjære ned går det på bekostning av sykepleier, hjelpepleier og merkantile funksjoner. Belegget på sengepostene har den siste tiden ligget over det de er bemannet for. Lista for å leie inn en ekstra sykepleier ligger ofte høyt. Arbeidsbelastningen for de som er på jobb blir høy, noe som viser seg i økt sykefravær og slitne sykepleiere. Som regel er det økonomien som gis som begrunnelse for at det ikke leies inn, sier hun.


Prøvehelg

– Er denne måten å få tak i vikarer på, bedre enn gjennom vikarbyråer?

– Jeg kjenner best til hvordan akuttmottaket rekrutterer. Når de får en henvendelse ber de om å få tilsendt cv og autorisasjonsnummer, og de får en sjekkliste som de må gå gjennom. De får en prøvehelg hvor de har en kontaktsykepleier som når helgen er over gir tilbakemelding til seksjonsleder. Seksjonsleder har en samtale med den enkelte, sier hun.

Lindahl har ikke oversikt over hvor mange vikarer som er leid for hele sykehuset på denne måten. Det er den enkelte avdeling som engasjerer sykepleierne.

– I akuttmottaket er det rundt 15 som kommer jevnlig, intensivseksjonene og hjerteseksjonen har rundt 60 til sammen og sengepostene fra seks–ti, sier hun.

– Sjekkes autorisasjon og referanser i hvert enkelt tilfelle?

– Den enkelte leder må følge prosedyre i personalportalen og sjekke mot statens autorisasjonskontor, sier Lindahl.

– Er rutinene gode på dette?

– Hvis prosedyren blir fulgt, er rutinene gode.

– Hvordan kan du som tillitsvalgt sjekke at dette er gjort?

– Det vet jeg ikke, har ikke hatt tid til å sjekke det ut.


Liten forståelse

Å ta opp saker hvor arbeidstidsbestemmelsene brytes, kan være vanskelig. Lindahl opplever ofte at når hun påpeker slike forhold, er det NSF som blir beskyldt for å være vanskelige.

– Jeg opplever liten forståelse for at Arbeidsmiljøloven er en vernebestemmelse for den ansatte, sier hun.

Lindahl har en «drøm» om hvordan hverdagen kan bli.

– Sykehusene får øremerkede midler til å øke grunnbemanningen slik at sykepleierne kan tilbys fulle stillinger. De som jobber ufrivillig deltid vet når de skal jobbe, og får en forutsigbar hverdag. De kan bruke energi på jobben i stedet for å jakte på vakter, organisere barnevakt, og ikke minst ha en økonomi som de kan stole på fra måned til måned, sier hun.

Les også: Vikarer er milliardbutikk

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse