fbpx Overlever på ekstravakter Hopp til hovedinnhold
Arbeidslivstelefonen:

Overlever på ekstravakter

Helsepersonell ringer arbeidslivstelefonen og forteller at opp mot 60 prosent av stillingen de har, består av ekstravakter.

- Vi får mange henvendelser fra arbeidstakere i helsesektoren, sier rådgiver i Arbeidslivstelefonen, Arne Glenna.

Både Glenna og kollega Turid Remme, opplever at helsepersonell er en gruppe som bruker Arbeidslivstelefonen. De får blant annet mange spørsmål om problematikk rundt ekstravakter.

Ikke enkelt

- Hvilke råd gir dere til de som ringer?

- Når det gjelder ansatte innen helse som går på små stillingsbrøker og ønsker seg større faste stillinger, har vi ikke så mange gode råd å gi. Jeg tenker at det nok er avgjort høyt oppe i ledelsen at slik må de ha det for å få dekket alle vaktene. Spesielt i helgene, sier Remme.

Hun legger til at det er en politisk målsetting å øke opp stillingsprosenten i disse stillingene. Aasrud-utvalget, en ekspertgruppe i Ap, la mandag i denne uka frem nye forslag for å bekjempe ufrivillig deltid.

- Tiden vil vise om vi får et lovverk som sikrer bedre betingelser for alle de som per i dag har minimale stillingsprosenter. sier hun.


Overlever på ekstravakter

Remme skjønner at mange sliter når de er avhengig av minst 70 – 80 prosent stilling for å klare utgifter hver måned. Når de må fylle 60 prosent stillingen med ekstravakter, "presses" ansatte til lydighet.

- Våre råd og tips er å gjøre jobben så godt man kan. Være positiv og å søke når det blir ledige stillinger eller be om økt tillingsprosent. I tillegg spør vi om de har hatt dialog på arbeidsplassen om dette temaet. Vi oppfordrer dem til å ta det opp med ledelsen, eventuelt også verneombud eller tillitsvalgte. Men dette er ikke enkelt, for man kan ikke gjøre krav på noe, og opplever at slik har det alltid vært, sier Remme.

Positiv

Leder i Unio, Anders Folkestad, synes er positiv til Aasrud-utvalgets forslag.

 – Nå må Ap-landsmøtet levere en lovendring som gir deltidsansatte fortrinnsrett til heltidsjobb, sier Folkestad i en pressemelding.

Aasrud sier at Ap vil styrke arbeidstakers fortrinnsrett, slik at det blir en reell mulighet og ikke bare en papirøvelse, til å kreve en heltidsstilling. I tillegg holder departementet på med en evaluering. I følge Aasrud skal denne gjennomgangen føre til at fortrinnsretten blir reell.


Les hele  Aaserud- utvalgets forslag her. 


"Hel stilling ønskes"

I følge Remma ved Arbeidslivstelefonen starter mange jobbkarrieren som tilkallingsvakt, vikar eller på korte kontrakter via et bemanningsbyrå. Remme og Glenna har opplevd å få spørsmål fra  fra helsepersonell som har fast stilling på helt ned til 10 prosent.

- De er nødt å ta ekstravakter for å tjene nok penger, noen klarer på den måten å komme opp i tilnærmet full stilling. helsepersonell tør ikke si nei til ekstravakter fordi de er redd det kan spolere sjansen for en fast stilling senere, sier  Glenna.

- Vi hører også om arbeidstakere der tilbud om vakter plutselig forsvinner på grunn av at leder ikke ”liker” de lenger, det er i hvert fall det de har følelsen av, sier Remme.

- Har dere merket økt pågang fra vikarer etter alle avsløringene i bemanningsbransjen?

- Jeg kan ikke si at har merket noen økning. Mange av de som ringer til oss oppgir ikkek alltid hvor de jobber heller, så det er vanskelig å svare på, sier han.


Et eksempel fra Arbeidslivstelefonen

Turid Remme trekker frem et eksempel hun har opplevd å høre fra en innringer.

- En vikar hadde arbeidet for samme arbeidsgiver i to år og hadde håp om at han ville kunne få fast stilling fra høsten 2011. Da sveipet lederen hans forbi i gangen og opplyste at: ”Forresten du, den som du er i vikariat for, kommer tilbake etter sommeren, så da har ikke du jobb lenger enn ut juni.”

Her kan du lese flere eksempler på henvendelser.

Noe du lurer på?

Alle kan ringe Arbeidslivstelefonen: 815 44 544

Mandag 09 - 15
Tirsdag 12 - 18
Onsdag 09 - 15
Torsdag 12 - 18
Fredag 09 - 15

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse