fbpx Menn får teste omsorgsjobb Hopp til hovedinnhold

Menn får teste omsorgsjobb

Menn i Trondheim kan få jobbe åtte uker på pleiehjem eller i hjemmetjenesten. Kristoffer Buran (bildet) har det hyggeligere nå enn han hadde på malerjobben.

Bare en av ti ansatte i omsorgsyrker er menn. Slik er det også i Trondheim. Derfor har kommunen startet prosjektet «Mangfold og kvalitet – flere menn i omsorgstjenesten», i samarbeid med Nav.

Prosjektet går ut på å la menn i alderen 18 til 55 år prøve seg som omsorgsarbeidere et par måneder. De får jobbe på pleiehjem eller i hjemmetjenesten. Så langt er fire ferdig med praksisperioden, og fem andre er i gang.

– De fire som er ferdig har bestemt seg for å satse på videre utdanning i omsorgssektoren, sier prosjektleder Frode Rønsberg, som har bakgrunn som sykepleier.

Han forteller at to har fått lærlingplass i kommunen for å bli helsefagarbeidere, mens de to andre vil utdanne seg til vernepleier og sykepleier.

 

Får lærlingplass

I praksisperioden jobber mennene sammen med en veileder. De får assistentlønn, og alle som har fullført de åtte ukene med yrkespraksis på en tilfredsstillende måte får tilbud om lærlingplass i kommunen. Målet er at flest mulig skal ta utdanning som sykepleier, vernepleier eller omsorgsarbeider, og fortsette å jobbe i helsesektoren.

Den første gruppen var ferdig med åtte ukers praksis 17. desember i fjor og en ny gruppe startet 17. januar i år. Allerede 26. april skal enda en gruppe få prøve hvordan det er å ha et yrke der pleie og omsorg står i sentrum. Mennene har et aldersspenn fra 19 til 45 år. Noen har lang yrkeserfaring, andre ingen. Ingen av dem har bakgrunn fra omsorgsyrker.

– Vi ønsker å være en døråpner og gi flere menn en smakebit av helsevesenet. Mange kommer fra typiske mannsdominerte bransjer. En som vil bli sykepleier har tidligere jobbet som veiarbeider, en annen har vært maler og en var kokk som måtte finne seg ny jobb fordi han har matallergi, for å nevne noen, sier Rønsberg, som synes det er bra at også voksne menn deltar i prosjektet.

– Livserfaringen de har med seg kan være positiv i møtet med mennesker som trenger pleie og omsorg, sier han.

 

Mange søkere

Til hver gruppe av rekrutter har det vært omkring 50 søkere, forteller Rønsberg. De best kvalifiserte har blitt innkalt til intervju og blant dem har fire til fem fått praksisplass.

Prosjektet skal vare frem til 2012, og innen den tid skal 20 menn ha vært igjennom praksisperioden.

– Mange menn har både interesser og evner som gjør dem egnet for arbeid i omsorgssektoren, og det er disse vi skal få tak i, sier Rønsberg.

– I tillegg erfarer vi at menn rekrutterer menn. Behovet for å ha kolleger å identifisere seg med er viktig og dette er en sentral faktor i arbeidet, forteller prosjektlederen.

En av rekruttene som er ute i praksis nå er Kristoffer Buran, som har gått fra jobb som maler til en ny hverdag i eldreomsorgen.

– Jeg synes det er spennende å jobbe i helsevesenet. Det handler om å omgås mennesker og bidra til at andre får et bedre liv. Slik var det ikke i min forrige jobb, sier Buran.

I Trondheim kommune skisseres det et bemanningsbehov på om lag 1300 nye stillinger i helsesektoren frem mot år 2035, og Rønsberg håper at langt flere menn vil forstå at det er en sektor med mulighet for interessante jobber også for dem.

Du får vite mer på prosjektets hjemmeside.

Vi erfarer at menn rekrutterer menn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse