fbpx Fire faggrupper får nye blader Hopp til hovedinnhold

Fire faggrupper får nye blader

I dag lanseres Psykisk helse og rus, et nytt medlemsblad fra landsgruppen av psykiatriske sykepleiere.

Det er det første av fire nye faggruppeblader.

Psykisk helse og rus er det første av fire nye medlemsblader for faggruppene i Sykepleierforbundet. Helsesøstre, jordmødre, kreftsykepleiere vil også motta flunkende nye medlemsblad som bilag til Sykepleien i løpet av våren.

Dette er et resultat av et nytt samarbeid mellom tidsskriftet Sykepleien og faggruppene.

Psykisk helse og rus erstatter det tidligere bladet Bivrost. Det nye faggruppebladet har fått ny layout og nytt format. Samarbeidet med tidsskriftet Sykepleien gjør at bladet også er litt forandret i innholdet. Blant annet har det fått en egen portrettartikkel, nyhetsnotiser og bokomtaler. Leserne vil fortsatt få fagartikler fra feltet.
(Last ned pdf fra kolonnen til høyre)

 

Stolt redaktør

Etter at forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund vedtok å gå inn for prosjektet, står Sykepleien både for deskarbeid og språklig bearbeiding, bilder, layout, trykk og distribusjon av bladene. Faggruppene er selv ansvarlige for det faglige innhold.  De har egne fagredaktører som samarbeider med Johan Alvik, deskjournalist i Sykepleien. Han koordinerer prosjektet.

– Dette ser helt fantastisk ut! Tidsskriftet er blitt et fantastisk løft for hele faggruppen. Dette er noe vi virkelig kan være stolte av! mener redaktør Morten Leivseth i Psykisk helse og rus.

 

Jordmora neste

Neste faggruppe ute med nytt blad er Jordmorforbundet. Medlemmer av denne faggruppen vil få dette i posten sammen med Sykepleien nr. 5/2011 i midten av april. Deretter følger helsesøstrene og kreftsykepleierne.

Før sommeren rekker også Psykisk helse og rus å bli utgitt en gang til, sammen med Sykepleien nr 6/2011.

Tanken bak prosjektet er at et samarbeid mellom faggruppene og tidsskriftet Sykepleien kan gi bladene et kvalitetsløft. Det redaksjonelle miljøet i Sykepleien bidrar med sin erfaring på bladproduksjon, mens faggruppene i større grad kan konsentrere seg om det faglige. Bladene vil bli produsert etter en standardmal. Men hvert blad vil få sin unike identitet gjennom fargebruk og valg av faste spalter. Bladene vil også variere i omfang.

 

London calling

Ideen om å utvikle et samarbeid mellom faggruppene og det profesjonelle redaksjonsmiljøet, ble hentet fra London og England. Britiske Nursing Standard utgir i dag hele åtte nisjeblader, rettet mot sykepleiere som arbeider i forskjellige deler av britisk helsetjeneste. Også disse nisjebladene blir laget etter en felles mal og ressursene fra faggruppene sikrer et høyt faglig nivå. Opplaget for de engelske nisjebladene varierer fra 2000 til 15 000 eksemplarer.

Til forskjell fra England behøver ikke medlemmene i de norske faggruppene å betale ekstra for sitt medlemsblad. Medlemskap i faggruppen er nok for å kunne motta det nye fagbladet. Ikke-medlemmer kan også motta tidsskriftet, men da må de abonnere.

Foreløpig skal prosjektet gå over ett år, for å innhente erfaringer. Hvis evalueringen viser at man har nådd sine mål kan det imidlertid bli aktuelt at flere faggrupper blir med fra ogmed 2012.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse