fbpx De viktigste kampsakene på kvinnedagen Hopp til hovedinnhold

De viktigste kampsakene på kvinnedagen

Sykepleien.no har spurt sju sykepleiere hva de synes er den viktigste kampsaken på 8. mars. Et av svarene var på plakaten for tre år siden også (bildet).

Eva Sommerseth, leder av Jordmorforbundet i NSF:

– At kvinner skal få rett til hundre prosent stilling.

 

Frode Rønsberg, prosjektlederwww.mennihelse.no, Trondheim kommune:

– Å rekruttere flere menn inn i helsevesenet. Dette vil gjøre tjenesteytingen mer komplett, bidra til større mangfold og et enda bedre arbeidsmiljø i kvinnedominerte yrker. Ja til flere menn!

 

Kristine Katrud, leder av NSF Student:

– Retten til heltidsstilling. Noen vil kanskje synes at det er vanskelig å kombinere full jobb og familieliv. Men for likestillingen i samfunnet er det enormt viktig at de som ønsker det, kan få heltidsstilling i helsetjenesten. Det vil blant annet gjøre at det blir lettere å få rekruttert flere til yrket, ikke minst menn. Å få flere menn til å søke utdanningen er et av NSF Students uttalte mål.

 

Tone Norekvål, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen og fag- og forskningssykepleier ved hjerteavdelingen på Haukeland sykehus i Helse Bergen:

– Jeg tenker med en gang på forskning. Vi må vi sørge for at kvinner i like stor grad som menn er inkludert blant dem vi forsker på.  Spesielt når det gjelder hjertekarsykdommer. Der er kvinner fortsatt mindre representert i utvalgene enn menn.

 

Lisbeth Normann, leder, NSF:

– Likelønn!

 

Oline Hesselberg, tillitsvalgt for NSF på Adecco-drevne Ammerudlunden sykehjem:

– Frigjøring for kvinner handler ikke alltid om politisk likestilling, men at vi har frihet til å velge. Flere kvinner må få leve i ekteskap og sosiale rammer der de blir behandlet etter den verdien de har og får det ansvaret de fortjener.

 

Torild Bjørlykke (68), pensjonert sykepleier, leder i Oslo og Akershus Pensjonistforum:

– Jeg hadde håpet vi var kommet lenger med flere saker, ikke minst aksept for fagkunnskap, likelønn og som følge av det, bedre pensjoner. Men særlig i forhold til karrieremessige muligheter har det vært tilbakeskritt. Sykepleierne har mistet alle fagtitler av betydning i ledelsesapparatet. Vi har tapt mange viktige påvirkningsstillinger i helsevesenet. Også samhandlingsreformen er fri for krav til fagkompetanse, bare legene er nevnt. Da blir det vanskelig å få gjennomslag for likelønn.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse