fbpx Snille arbeidstakere blir utnyttet Hopp til hovedinnhold

Snille arbeidstakere blir utnyttet

- Mange ansatte i pleie og omsorg er "snille" og strekker seg langt i å utføre skjulte tjenester for å tilfredsstille brukernes behov

Jörg Kirchhoff har i sin doktorgradsavhandling studert hvilke konsekvenser innføring av bestiller/utførermodellen på 90-tallet har hatt for ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

- Avhandlingen viser at ansatte i mange tilfeller utfører tilleggstjenester som avviker fra arbeidskontrakten. Avvikene blir aldri bokført, eller dokumentert på annen måte, og framstår derfor som skjulte tjenester, sier Kirchhoff.

Eksempel på skjult arbeid kan være at ansatte utfører oppgaver for brukerne som de egentlig ikke har vedtak på.

 

Sterke normer

I avhandling tok forskeren utgangspunkt i to kommuner som brukte bestiller/utførermodellen for å organisere sine virksomheter, deriblant de hjemmebaserte tjenestene. Det viste seg at alle ansatte utførte arbeid som verken var dokumentert eller ønsket fra organisasjonens side, i tillegg til det formelle arbeid.

- Grunnen til at ansatte utfører skjulte tjenester er at de, i møtet med brukerne tyr til uskrevne regler som er sterkere enn organisasjonens regelverk, men som legitimerer de ansattes ordrenekt, ifølge forskeren.

- Det er uheldig at arbeidsoppgaver er skjult. Noen ansatte er fleksible eller "snille" og blir utnyttet, når de strekker seg langt i å utføre skjulte tjenester for å tilfredsstille brukernes behov, sier Kirchhoff.

 

Andre bør overta

Hjemmehjelperne som ble intervjuet syntes innføring av arbeidsregulering gjennom bestiller/utførermodellen var positiv, og gjorde det lettere for dem å sette grenser for brukerne. Sykepleierne derimot ønsket friheten til å bestemme selv.

- Til tross for at skjulte tjenester i mange tilfeller kan se ut til å gagne brukeren, stilte de ansatte spørsmål ved om det er ønskelig at offentlig ansatte utfører skjulte tjenester. Ideelle organisasjoner bør for eksempel avlaste og dekke brukernes behov for samtalepartnere, besøkshjelp og liknende oppgaver, sier Jörg Kirchhoff.

Hovedhensikten med bestiller/utfører modellen er økt kontroll over tjenesteytingen ved hjelp av tydelige standarder, som definerer innholdet i offentlige tjenester og dermed setter grenser for arbeidet til de ansatte.

Det er uheldig at arbeidsoppgaver er skjult.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse