fbpx Rusmisbruk bak autorisasjonstap Hopp til hovedinnhold

Rusmisbruk bak autorisasjonstap

I fjor mistet 43 sykepleiere autorisasjonen. Hele 32 fikk tilbakekalt autorisasjonen på grunn av misbruk av rusmidler, viser tall fra Statens helsetilsyn som ble presentert i dag.

Det var totalt 114 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2010, mot 99 året før. Årsaken til at autorisasjonen ble tilbakekalt er også i 2010 i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler (64 saker). Halvparten av sakene gjaldt sykepleiere. Seksuell utnytting av pasient førte til tilbakekall av autorisasjon i 16 saker, mot 11 i 2009. Halvparten av sakene gjaldt leger.

 

Årsak til tilbakekalling

Tilbakekalling av autorisasjonen til de 43 sykepleierne skyldes rusmiddelbruk (32), uforsvarlighet (4), seksuell utnytting av pasient (3), mistet i utlandet (29), ikke innrettet seg etter advarsel (1) og sykdom (1).

Blant annet helsepersonell mistet 27 leger autorisasjonen, og det samme var tilfellet for 23 hjelpepleiere. Årsaken til tilbakekallingen blant leger var i hovedsak rusmiddelbruk (10) og seksuell utnytting av pasient (8). Også blant hjelpepleierne topper rusmiddelbruk (13) og deretter utilbørlig adferd (7).

 

Flere reaksjoner

Statens helsetilsyn ga 255 reaksjoner i 2010. Av disse var 27 reaksjoner rettet mot virksomheter og 228 rettet mot helsepersonell. I 13 av sakene rettet mot virksomheter forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten. Antall reaksjoner mot helsepersonell økte med 17 sammenlignet med 2009. Av reaksjonene mot helsepersonell var 98 rettet mot leger, 54 mot sykepleiere og 24 mot hjelpepleiere.

 

Rapporten fra Statens helsetilsyn finner du her HER.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse