fbpx NSF vant viktig prinsippsak Hopp til hovedinnhold

NSF vant viktig prinsippsak

Høyesterett avviste anken fra Oslo universitetssykehus (OUS) på dom om overtidsbetaling for sykepleiere som sommeren 2006 jobbet i en "ikke godkjent" turnus.

Høyesteretts avvisning betyr at OUS må betale overtid til 23 sykepleiere ved gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Sykepleierne vant høsten 2010 fram i lagmannsretten, men arbeidsgiver valgte å anke saken. Nå er dommen fra lagmannsretten rettskraftig. Saken har vært ført av Norsk Sykepleierforbund på vegne av medlemmene.

 

Huller i turnus

Bakgrunn for saken er at sykepleierne ved gastrokirurgisk avdeling sommeren 2006 jobbet i en turnus som ikke var godkjent og avtalt gjennomsnittsberegnet av NSF tillitsvalgt. Begrunnelsen for manglende godkjenning var mange ubesatte vakter, noe tillitsvalgte var bekymret for ville føre til økt arbeidsbelastning på sykepleierne i avdelingen.

Retten ga medhold i at "huller i turnus" er saklig grunn til å ikke godkjenne turnus, og påpeker samtidig at det ikke er krav om begrunnelse fra tillitsvalgtes side for å motsette seg en avtale om gjennomsnittsberegning. Konsekvensen av manglende avtale med tillitsvalgte, er blant annet at hver arbeidsuke ikke skal overstige 35,5 timers. Dette ble ikke overholdt, og dermed har sykepleierne rett på overtidsbetaling for alle timer utover den normale arbeidstid på 35,5 timer.

 

Anerkjennelse av tillitsvalgte

- Dette er en viktig prinsippsak, og dommen gir oss medhold på flere områder hvor vi over tid har vært uenige med arbeidsgiver. Vi i NSF OUS gleder oss over denne anerkjennelsen av tillitsvalgtes rolle i planlegging av arbeidstid, samt arbeidstakers rettigheter i forbindelse med iverksetting av turnusplaner, kommenterer foretakstillitsvalgt ved OUS, Merete Norheim Morken.

 

Les også: NSF vant i retten

Les også: Arbeidsgiver anker overtidsdom

Anerkjennelsen av tillitsvalgtes rolle i planlegging av arbeidstid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse