fbpx Mange studenter slutter Hopp til hovedinnhold

Mange studenter slutter

Tre av ti studenter som ble tatt opp på sykepleierutdanningene fullførte ikke utdanningen på normert tid.

Av de vel 3 900 studentene som ble tatt opp ved landets 27 sykepleierutdanninger, fullførte litt i overkant av 2 600 studiet på normert tid i 2009. Det viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Forskjellene i frafall ved utdanningsinstitusjonene er store, og størst ved de private utdanningsinstitusjonene:

Fra 55 prosent frafall ved Diakonhjemmets høgskole i Oslo til kun 6,5 prosent ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Antall studenter ved utdanningsinstitusjonen synes ikke å bety noe for frafallet. Heller ikke geografi.

Se oversikten her:

 

Ikke dramatisk

– Tallene er ikke nødvendigvis så dramatiske som det kan se ut. Tross alt fullfører to av tre sykepleierstudenter på normert tid, sier leder i NSF Student Kristine Katrud.

– Hvis studentene ikke fullfører utdanningen fordi sykepleie ikke var slik de hadde forventet, er det bra. Det vi trenger er studenter som er motivert for å bli sykepleiere.

Katrud legger til at høyskolene må bli bedre på å kommunisere overfor studentene hva det vil si å være sykepleier allerede i første studieåret. Studentene må vite hva som kreves av dem som ferdigutdannede sykepleiere.

 

Vet ikke hvorfor

Høyskoler Sykepleien har vært i kontakt med er usikre på hva som er årsaken til at så mange studenter slutter eller ikke fullfører sykepleierutdanningen. En forklaring som blir nevnt er at enkelte som blir tatt opp på studiet unnlater å møte opp. Andre har kanskje fått plass ved en annen høyskole, eller de slutter fordi utdanningen ikke gav dem det de hadde forventet.

 

4 000 neste studieår

Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene. Aktivitetskravet for sykepleierutdanningene er i 2011/2012 satt til 4 003.

Vi trenger motiverte studenter. Kristine Kartrud, studentleder.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse