fbpx Ulovlig lønnstrekk i lunsjen Hopp til hovedinnhold

Ulovlig lønnstrekk i lunsjen

En sykepleier i full stilling kan tape 15 000 kroner i året hvis arbeidsgiver ikke betaler lønn i lunsjpausen. Lønnstrekk kan i mange tilfeller være ulovlig.

En sykepleier som jobber 100 prosent stilling i en kommune uten å få betalt lunsjpause på dagtid, mister opp mot 15 000 kroner i inntekt i året. Regnestykket tar utgangspunkt i at sykepleieren jobber 47 uker i året, og har fire dagvakter i uken med en gjennomsnittlig timelønn på 190 kroner.

Tapet blir enda høyere dersom sykepleieren jobber fem dagvakter og har høyere timelønn, og noe mindre dersom sykepleieren jobber for eksempel tre dagvakter i uken og har lavere timelønn.

 

Færre betalt på dagvakt

Sykepleien har ved hjelp av NSFs fylkeskontorer fått inn over 100 besvarelser fra kommuner om de har betalt lunsj eller ikke. De fleste får betalt lunsj på kveld og natt. Men på dagtid får bare rundet halvparten betalt i lunsjen. Det er variasjoner fra kommune til kommune, og også forskjeller innenfor samme kommune.

Sykepleien har fått inn tall fra 359 institusjoner i 12 fylker. Ved 179 institusjoner får ikke sykepleiere betalt lunsjpause på dagtid. Det er litt under halvparten. Årsaken kan i flere tilfeller skyldes at i de kommunene sykepleierne ikke får betalt, har de pauserom og kan forlate arbeidsplassen i lunsjpausen.

Men dersom det er slik at kontorpersonell får betalt lunsj, selv om de ikke trenger å være tilgjengelige, burde også pleiepersonell få betalt i lunsjtiden. Arbeidsgiveren er den samme, men praksis er flere steder forskjellig. Ett eksempel er fra Tjønnmosenteret på Tynset (se egen sak).

Les om den 20 år lange kampen for pauserom på Tjønnmosenteret

 

Her er tallene Sykepleien har innhentet (teksten fortsetter under tabellen): 

 

Pauserom avgjør

I de fleste kommuner rundt om i landet har kontorpersonell betalt lunsjpause. Selv om telefonene er stengt. Slik er det ikke for sykepleierne. Arbeidsmiljøloven sier at du har krav på betalt lunsjpause dersom det ikke er et eget pauserom, og du ikke fritt kan forlate arbeidsstedet for å ta lunsj utenfor huset.

– Dersom arbeidsplassen har pauserom, men du ikke kan forlate arbeidsplassen, skal du også ha betalt lunsjpause. Det vil vel være tilfellet for de fleste som jobber på sykehjem og sykehus, får Sykepleien opplyst av Arbeidstilsynet.

Dersom du kan forlate arbeidsplassen for å gå på en kafé i nærheten, kan det være du ikke har krav på betalt pause.

– Regelverket er ikke helt klart på det området. Det er også krav til hva som defineres som pauserom. Det skal i prinsippet være et eget avskjermet rom kun for de ansatte, lyder svaret fra Arbeidstilsynet.

 – Bør ha råd til å følge loven

Eksempler

Hovedtillitsvalgt Ellinor Flobakk fra Lillehammer kommune kjenner godt til problemstillingen. Sykehjemmet hun jobber på er ett av de stedene hvor sykepleiere ikke får betalt lunsjpause på dagtid. Sykepleierne utgjør den minste profesjonsgruppen og har alle sykepleieroppgavene som kommer i tillegg til vanlig stell.

– Oppgavene må gjøres før vaktskifteog vi bruker ofte matpausen til dette. Jeg kan bruke meg selv som et eksempel: I de siste fire årene har jeg blitt trukket rundt 60 000 kroner i matpauser i tjeneste for kommunen, sier hun.

Flobakk mener det bør være lik praksis i hele kommunen.

– Det vil si at enten så får alle betalt matpause, eller så får de som har kantine og virkelig har mulighet til å gjøre seg utilgjengelig en halv time, trekkes for det. Sånn det er i dag, får alle i kommunen betalt matpause. Også mange av dem har kantine, selv om de gjør seg utilgjengelig på telefonen. Det er flott at kommunen er så raus, men da må den gjelde for alle. Også for dem som jobber på sykehjemmet. Men rett skal være rett, jeg har en imøtekommende og engasjert leder som har tatt tak i saken og vi jobber nå med flere positive saker, sier Flobakk.

Men det finnes også kommuner som er rause med matpausen. Også til pleiepersonell. I Åseral kommune i Vest-Agder har de ett sykehjem. Her får alle som jobber i pleien betalt spisepause på alle vakter. I tillegg får de gratis lunsj på dagvakter i helger og høytider, eller de spiser sammen med beboerne.

 

Ulikt på sykehus

Sykepleien har vært i kontakt med noen sykehus for å ta noen stikkprøver på hvordan det ser ut her. Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har betalt lunsj i arbeidstiden med unntak av en klinikk i Harstad.

– Men her er det satt inn midler i budsjettet i 2011 så da blir det orden her også her.

Universitet i Tromsø har også betalt lunsjpause, men Høgskolen i Harstad har ikke. Det må vi gjøre noe med, sier fylkesleder i Troms, Hanne Marit Bergland.

I tillegg er det noen sykestuer i statlig område som ikke får betalt lunsjpause. Ved Sørlandet sykehus fikk alle ansatte betalt lunsjpause i 2006.

I Helse Bergen nærmer de seg en løsning. De fleste har betalt lunsj, men ved noen avdelinger er det fremdeles ansatte uten betalt lunsj.

– Det er ikke mange poster igjen som ikke har betalt matpause på dagtid. De tillitsvalgte på postene jobber med saken. Det er definitivt en stor sak for de ansatte dette gjelder. De fleste poliklinikker samt merkantilt personell har i årevis hatt betalt pause.

Det oppleves derfor svært urettferdig at pleiepersonell på sengeposter, som er den gruppa som aller minst kontrollerer og kan utsette arbeidet sitt og gå til pause til avtalt tid, ikke får betalt pause, sier hovedtillitsvalgt ved Helse Bergen, Brita O Tarberg.

Hvorfor praksis er ulik fra klinikk til klinikk, til og med innenfor samme klinikk, er et spørsmål Tarberg ikke har fått svar på.

– Bortsett fra at det koster penger, er det ingen åpenbar logisk forklaring. Da står man vel igjen kanskje igjen med personalpolitikken, sier Tarberg.

Ved helse Bergen får ikke nevrologisk avdeling post 2, 3 og 4 betalt lunsj. Heller ikke nevrologisk poliklinikk og EEG lab. Heller ikke ansatte ved sengepost ved Kysthospitalet i Hagevik (KIH) eller ansatte ved ortopedisk avdeling rehabilitering får betalt.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse