fbpx – Grov forskjellsbehandling! Hopp til hovedinnhold

– Grov forskjellsbehandling!

– Dette handler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Saken ble meldt til arbeidsgiver for et år siden, sier avdelingssykepleier Tone Finstad Rønning.

Forventer lik behandling Tynset kommune har gradvis innført betalt pause på dagen for de fleste av sine ansatte. Unntaket er 120 ansatte ved fire avdelinger på Tjønnmosenteret, tilhørende bo- og behandlingstjenesten, helsetjenesten, rehabiliteringsavdelingen og renholdere i tillegg til kjøkkenpersonalet. Andre ansatte på sykehjemmet, som ledere av tjenesteområder, sekretærer, vaktmestere, vaskeritjenesten, psykiatritjenesten og fysio- og ergoterapi har betalte pauser.

Det samme gjelder alle de andre ansatte i kommunen.

– Vi har den samme arbeidsgiveren og forventer å bli behandlet likt. Fra 23. august til 5. november var spiserommet i tilknytning til kantina opptatt 41 av 55 arbeidsdager på grunn av interne og eksterne møter og kurs. Matpausen er på en halv time, og i dette tidsrommet skal vi ikke være tilgjengelige for pasientene. Så lenge vi ikke har spiserom 75 prosent av tiden, er det tilstrekkelig  dokumentasjon på at Tynset kommune for det første bryter Arbeidsmiljøloven. For det andre blir ikke likestillingsprinsippet fulgt, i og med at vi på Tjønnmosenteret er den eneste arbeidsutøveren som fortsatt ikke har betalt pause, sier Tone Finstad Rønning.

 

Etterlyst svar

Hovedverneombudet har tatt opp saken med Arbeidsmiljøutvalget, som har oversendt den til Arbeidstilsynet. Sammen med tillitsvalgte og hovedverneombudet har de ansatte etterlyst et svar, men bare fått beskjed om at saken ligger hos Arbeidstilsynet på Hamar.

– Vi synes det er merkelig at det tar så lang tid. Nå i ettertid sier de tillitsvalgte også at pauserommet ble godkjent for åtte år siden og at godkjenningen gjelder den dag i dag. Dette stiller vi oss undrende til, da det er godt dokumentert at pauserommet er opptatt så å si daglig i det tidsrommet pausen skal avvikles, fortsetter Rønning.

 

Jobber med mennesker

Avdelingssykepleierne Randi Hagen Bekkevoll og Solvor Ruud Rehder viser til at de ansatte i rådhuset til og med har fått gjeninnført betalt pause som følge av en gammel hevd.

– Vi som er på avdelingene på Tjønnmosenteret er en gruppe som har et reelt behov for å være tilgjengelig i matpauser, mens vi egentlig har fritid. I prinsippet skal vi kunne forlate arbeidsplassen når vi ikke har betalte pauser. Vi føler oss utnyttet og misbrukt. I løpet av et år stjeler kommunen ganske mange timer av fritiden vår fordi vi jobber med mennesker og må være tilgjengelig i matpauser, sier de.

Magni Findahl som er renholdsleder i Tynset kommune vasker både i rådhuset og på Tjønnmosenteret, men har ikke hørt snakk om at hun får betalt atpause noen av stedene.

– Andre renholdsbetjenter i samme situasjon får betalt pause mens de er i rådhuset, men om de får det på Tjønnmosenteret vet jeg ikke, sier hun.

 

Kjempet i 20 år

De ansatte har kjempet for betalte matpauser i 20 år. Særlig det siste året har de gjennom riktige fora tatt opp saken gjentatte ganger med Tynset kommune. Det eneste svaret er at de er for mange, og at betalte pauser vil koste to årsverk. Skal kommunen klare det må det skjæres ned to årsverk på tilbudet til brukerne.

– Det er ikke noe argument at det går ut over brukerne. Arbeidsgiveren spiller på samvittigheten vår, sier de. Tone Finstad Rønning poengterer at alle ansatte på Tjønnmosenteret det gjelder står samlet bak kravet om å bli behandlet likt av kommunen.

– Spesielt hovedverneombud Sigrunn Plassen Wangen fortjener ros for virkelig å ha tatt tak i saken, sier hun.

 

– Forståelse for de ansatte

– Jeg har full forståelse for at ansatte på Tjønnmosenteret føler det som urettferdig å ikke få betalt matpause, men jeg må forholde meg til lovverket. Spiserommet er godkjent, sier hovedtillitsvalgt Hilde Akre-Hansen i Sykepleierforbundet.

– Etter at Arbeidstilsynet mottok saken fra Arbeidsmiljøutvalget i Tynset kommune, skulle de komme med et svar før sommerferien. Derfor synes jeg det er beklagelig at det har tatt så lang tid, og har bedt kommunen om å purre på et svar fra Arbeidstilsynet, sier hun.

Aud Irene Strandvik som er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, viser til at de går tjenestevei gjennom dialoger og forhandlinger i henhold til Hovedavtalen. Ut over det har hun ingen kommentarer.

 

– Tvilsom fremgangsmåte

Rådmann Jon Ola Kroken i Tynset kommune reagerer sterkt på måtenkravet om betalt  atpause blir tatt opp.

– De ansatte på Tjønnmosenteret er ikke fagforeningsledere og må passe på rollene sine. Det er høyst tvilsomt hvis de går ut i pressen på denne måten. Det pulveriserer den organisasjonsmessige praksisen i kommunen. Mellomledere bør gå gjennom sine tjenesteområdeledere, sier han.

Rådmannen innrømmer at det beste hadde vært om alle i organisasjonen ble behandlet likt, men legger til at betalt spisepause har en kostnad og er ikke foreslått eller prioritert fra tjenesteområdet.

– Vurdering av matpause på Tjønnmosenteret ligger i handlingsplanen for HMS med blant annet en tillyst befaring fra Arbeidstilsynet. At pauserommet er opptatt 75 prosent av tiden må løses med interne rokeringer, sier han.

 

Mot løsning

Arbeidstilsynet på Hamar var nylig på befaring for å sjekke spiserommet på Tjønnmosenteret. Dermed kan det gå mot en rask løsning på saken.

– Nå skal vi gjøre vår vurdering, så vil vi sende et brev til Tynset kommune med vår konklusjon før jul, sier seniorinspektør Stein Indsetviken og rådgiver Hilde Merethe Berg ved Arbeidstilsynet på Hamar.

Vi føler oss utnyttet og misbrukt. Vi må være tilgjengelige for pasientene, men har ikke betalt i matpausen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse