fbpx – Bør ha råd til å følge loven Hopp til hovedinnhold

– Bør ha råd til å følge loven

Nestleder i NSF, Unni Hemre, har ingen respekt for arbeidsgivere som ikke følger arbeidsmiljøloven.

Betalt eller ubetalt lunsj er et tema som Norsk Sykepleierforbund er opptatt av. Hvert år får flere hundre tillitsvalgte opplæring i Arbeidsmiljøloven.

– Et av temaene er kravene til betalt/ubetalt lunsj. Dersom arbeidsgiver ikke gir de ansatte betalt lunsj er loven klar.

De ansatte skal da kunne ta pause på egnede pauserom, det skal være avmerket på arbeidsplanen og de skal kunne forlate arbeidsplassen for å for eksempel gå ut og handle. Poenget er at man skal kunne være utilgjengelig i lunsjtiden.

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller disse kravene, skal man ha betalt pause, sier nestleder i NSF, Unni Hembre.

 

Urettferdig, men lovlig

– I enkelte kommuner får administrativt personell betalt lunsj, men ikke pleiepersonell.

– Er det rettferdig?

– Vårt utgangspunkt er Arbeidsmiljøloven. Dersom administrativt personell ikke har pauserom og ikke kan forlate arbeidsplassen, skal de selvfølgelig ha betalt lunsj. Dersom arbeidsgiver har valgt å tilby merkantilt personell bedre vilkår enn arbeidsmiljøloven krever, har de anledning til det. Det å bare tilby det til noen grupper, er urettferdig, men ikke ulovlig, sier Hembre.

Hun påpeker at sykepleiere som ikke får betalt lunsj, ikke har gode nok pauserom og ikke kan forlate arbeidsplassen, arbeider på en arbeidsplass som bryter loven.

– Dersom dette skjer, drifter kommunen institusjoner ulovlig. Da har de et stort problem. Arbeidsgivere som sier de ikke har råd til å følge norsk lov, eier jeg ikke respekt for. Det er ikke slik at arbeidsgivere kan velge hvilke lover de velger å følge, sier Hembre.

 

Tid til lunsj

I God vakt-undersøkelsen som ble gjennomført på sykehus, fant man at sykepleiere ofte ikke har tid til å ta lunsj. Det bekymrer nestlederen.

– Selv om arbeidsgivere betaler de ansattes lunsjpause og har fokus på lovens bestemmelser, hjelper ikke det dersom ansatte ikke har tid til å ta pause. Loven skal sikre sunt arbeidsmiljø for arbeidstakere. Det er ikke sunt å jobbe åtte timer uten pause. Det blir det høyt sykefravær av. Det har de jo også, sier Hembre.

– Er sykepleiere klar over om de har betalt lunsjpause eller ikke?

– Ja, det tror jeg. De fleste vet nok om de må være tilgjengelige eller ikke i lunsjen. Dersom noen er usikre, må de ta kontakt med sin tillitsvalgte. Dersom de har krav på betalt pause og ikke får det, må tillitsvalgte ta dette opp med arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers ansvar å følge loven, sier hun.

– Handler dette om likelønn?

– Nei, det gjør det ikke, sier hun.

 

– Kan være indirekte diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er usikre på om betalt/ubetalt lunsj til pleiepersonell er et likestillingsspørsmål.

– Spørsmålet er om vi her sammenligner en mannsdominert og en kvinnedominert gruppe. I så fall kan det være snakk om indirekte diskriminering. Renholdere og sykepleiere er vel en kvinnedominert gruppe. Dersom disse har dårligere arbeidsvilkår enn resten av kommunens ansatte, kan det være snakk om indirekte diskriminering. Forutsetningen er at den øvrige ansattegruppen ikke også er kvinnedominert. I så fall er det opp til kommunen å dokumentere at de ulike arbeidsvilkårene likevel ikke har med kjønn å gjøre, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth ved LDO.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse