fbpx Sier nei til særlovgiving Hopp til hovedinnhold

Sier nei til særlovgiving

Ut fra tanken om at alle mennesker skal ha like muligheter og rettigheter går Mental Helse inn for å avskaffe lov om psykisk helsevern.

Sist helg gikk landsmøtet i Mental Helse (MHN) inn for å fjerne lov om psykisk helsevern. MHN er landets største brukerorganisasjon innen psykisk helsevern med rundt 12 000 medlemmer.

Organisasjonen ønsker å erstatte nåværende lov med en ny felles lovgiving om at all behandling i spesialisthelsetjenesten skal lovfestes i lov om spesialisthelsetjenesten og lov om pasientrettigheter.

 

Diskriminering

Torbjørn Garberg , avtroppende nestleder i Mental Helse, ser landsmøtevedtaket som et svært viktig innspill i debatten om bruk av tvang innenfor psykisk helsevern.

- Dagens lovgiving er diskriminerende mot mennesker med psykiske lidelser. Lov om psykisk helsevern har fortrinnsrett framfor pasientrettighetsloven. Kravet om samtykke som ligger i pasientrettighetsloven, finnes ikke i lov om psykisk helsevern, sier Garberg til Klassekampen.

 

Bruk av tvang

I landsmøtevedtaket ligger også at det eneste aksepterte kriteriet for å bruke tvang, bør være at pasienten mangler samtykkekompetanse eller er til fare for seg selv.

- Behandlingskriteriet i dagens lovverk hindrer utvikling og opprettholder tvang. Det er i dag alt for lett å bruke tvang, og man ser for lite på hva som er god behandling. Det hindrer utvikling i psykiatrien, sa Torbjørn Garberg i sin innledning til saken på landsmøtet.

 

Enstemmig vedtak

Vedtaket fra Mental Helses landsmøte 2010 lyder:

"1. Mental Helse skal arbeide for å fjerne Lov om psykisk helsevern.  All behandling i spesialisthelsetjenesten skal lovfestes i Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om Pasientrettigheter.

2. All tvangslovgivning innenfor helse- og sosialtjenesten må samles i en felles lov med likelydende krav til vedtak og gjennomføring av tvangsbestemmelser.

3. De eneste kriteriene for tvangstiltak er vurdering av at den enkelte har manglende samtykkekompetanse eller er til fare for seg selv eller andre.

4. Fremtidig helse- og sosiallovgivning må sikre at psykiske helsetjenester blir en del av kommunenes tilbud. Kommunene må forpliktes til å ansette kvalifisert personell.

5. Mental Helse presiserer at alt helsepersonell må få nødvendig opplæring i saksbehandling på kommunalt nivå for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet, jfr. lov om helsetjenesten i kommunene. Videre at kommunen plikter å utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud."

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse