fbpx Kutter stillinger til psykisk syke Hopp til hovedinnhold
Oslobudsjettet:

Kutter stillinger til psykisk syke

Tre psykiatriske sykepleierstillinger forsvinner dersom budsjettforslaget for Sagene bydel vedtas.

Les også: Usosialt budsjett

Les også: Rammer de svakeste

I går ettermiddag undertegnet Høyre, FrP, KrF og Venstre budsjettforlik for Oslo kommune. Forliket betyr at det blir litt mer penger i bydelenes rammer. Regjeringens eldremilliard, gir Oslos bydeler 80 millioner ekstra til helse- og omsorg.

- Pengene skal først og fremst gå til de eldre, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.


Sparekniv

Sagene bydel i Oslo skal har fått beskjed om å kutte 35 millioner kroner. Kuttene skal blant annet gjøres i hjemmebaserte tjenester og hjemmebasert praktisk bistand. De ansatte har fått beskjed om at nå kuttes det stillinger. Sagene bydel er bydelen med de fleste og tyngste hjemmeboende psykiatriske pasientene.


Kutter 45 prosent

- Det er foreslått å kutte tre stillingshjemler for psykiatriske sykepleiere innen rehabilitering. Til sammen vil vi da ha 3,5 stillingshjemler igjen. Det er en reduksjon på 45 prosent. Samtidig skal dette ikke gå ut over tjenestetilbudet, sier NSF tillitsvalgt i Sagene bydel, Eva Andrea Kralik.

- Er det mulig?

- Nei. Vi er bekymret for hvordan bydelen da skal dekke tilbudet til de 60- 64 brukerne vi har. 40 av pasientene må ha oppfølging for å klare seg. Vi som blir tilbake klarer ikke å ta over alle pasientene til de psykiatriske sykepleierne som blir fjernet. Dette er pasienter med alvorlige lidelser som schizofreni, invalidiserende angst, bipolare lidelse, psykoseproblematikk og andre tøffe diagnoser, sier Kralik.


Bydelenes ansvar

- Har dere gitt noe ekstra til psykisk helse?

- Vi har bevilget penger til videre drift av blant annet Natthjemmet, akuttilbudet på Prindsen og Fontenehuset, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

- Kommer dere til å gjøre noe dersom Sagene bydel kutter 45 prosent av sykepleierstillingene til psyskisk syke som bor hjemme?

- Som nevnt er det bevilget 80 millioner kroner ekstra til bydelene. Dette skal hovedsakelig gå til eldre, men her må bydelene også ha mulighet til å bruke skjønn, sier han.


Ny runde

Det er nettopp det Eva Andrea Kralik håper på.

- Byrådet har signalisert til bydelsdirektøren at kuttene ikke skal gå ut over rus og psykiatri. Jeg har tenkt å ta en ny runde med bydelspolitikerne. Nå når det er kommet mer penger på bordet, håper jeg de vil stemme ned forslaget om å kutte tre stillinger. Så gjenstår det å se om forslagene blir vedtatt i bydelsutvalget 16. desember, sier Kralik.

Sagene bydel foreslå også å kutte i stillinger til faglærte med ett års utdanning, og å kutte to 85 prosent nattevaktstillinger. Forslagene strider i mot regjeringens satsningsområder.


Må forholde oss til rammene

- Oslo Kommune må forholde seg til de rammer staten legger. Oslo Bystyre skriver hvert år ut en kommuneskatt til befolkningen basert på det behovet byens befolkning har for tjenester. Bystyret bruker høyeste lovlige sats for kommuneskatt. Men hvert år legger regjeringen beslag på ca. 3,2 milliarder av den skatt kommunen skriver ut og krever inn. Midlene blir overført til en lang rekke kommuner som har behov for statlig bistand for å klare seg. Jeg synes det er hårreisende urettferdig at Oslo ikke får beholde sin egen kommuneskatt, og at vi dessverre får utslag som Sagene, sier Henning Holstad i FrP.

Han sier videre at dersom Oslo skulle blitt tildelt i gjennomsnitt det andre kommuner får i rammetilskudd, ville byen fått 3 milliarder mer i 2011.

- Samlet skjevfordeler altså regjeringen Oslo med opp mot 6,2 milliarder kroner. Slikt er nødt til å få konsekvenser, sier han.

Holstad mener regjeringen sulteforer Oslo, og er politisk kyniske overfor en borgerlig styrt hovedstad.

- Det går dessverre ut over syke og gamle og en lang rekke andre forhold i landets hovedstad. Det finnes muligheter for at Oslo skal kunne foreta dramatiske og vesentlige grep i sin forvaltning og derigjennom frigjøre midler til prioriterte områder, men slike snuoperasjoner finnes det dessverre ikke flertall for i bystyret. Derfor ser jeg frem til et rent Fr + H flertall ved valget neste høst, sier Henning Holstad.


Null handlingsrom

- SV er sterkt kritisk til at byrådet med støtte fra Venstre og Krf år etter år vedtar budsjetter som setter bydelene i en helt uakseptabel situasjon med tilnærmet null handlingsrom. Vi ser at bydelene må kutte i inn til beinet i alt som ikke er lovpålagt. I år foreslo byrådet et samlet kutt på 216 millioner i bydelene. Det blir det ikke mye velferd av, sier Marianne Borgen.

Hun mener de stramme budsjettene rammer de mest sårbare og mest utsatte i hovedstaden.

- Jeg er spesielt bekymret for en utvikling som viser at en økende andel barn og unge i Oslo opplever å vokse opp under vanskelige økonomiske kår. Dette rammer oftere barn med minoritetsbakgrunn, enn andre barn. Derfor har SV, sammen med Arbeiderpartiet, fremmet et alternativt oslobudsjett. Med vårt alternative forslag til budsjett vil Sagene bydel motta 23, 9 millioner mer i 2011”, sier Marianne Borgen.


- Uakseptabelt

- Dette er helt uakseptable kutt. Byrådet går løs på byens svakeste når de svekker tilbudet til psykisk syke på denne måten. Kuttet føyer seg dessverre inn i et mønster, der de borgerlige går løs på velferdstilbudene. Slik kutt er enda mer uforståelige når byrådet samtidig opplyser at Oslo kommune ligger an til et overskudd på 271 millioner kroner i 2010. Rødt vil skjerme bydelsøkonomien, og tilføre bydelene tilstrekkelig midler til at de kan ruste opp velferdstilbudene. Derfor vil vi stemme mot de borgerliges budsjettforslag når det skal vedtas i desember, sier Bjørnar Moxnes, gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre.

Les også: Usosialt budsjett

Les også: Rammer de svakeste

Les hele Oslobudsjettet

 


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse