fbpx Satser regjeringen på de eldre? Hopp til hovedinnhold
Statsbudsjettet

Satser regjeringen på de eldre?

Helseministeren skrøt av 14.800 nye årsverk i pleie- og omsorg da statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Hun kan imidlertid ikke si hvor mange som har kommet de eldre til gode.

I dag ble statsbudsjettet lagt frem. Det er regjeringens jobb å skryte, mens oposisjonen er kritiske.

Når det gjelder helse- og omsorg, skriver Helse- og omsorgsdepartementet at regjeringen satser kraftig.

"Denne høsten setter regjeringen i gang et omsorgsløft for å nå viktige mål for en god og verdig eldreomsorg. Vi har allerede økt de kommunale omsorgstjenestene med 14.800 årsverk, som er mer enn de 10.000 ny årsverkene som vi lovte for 5 år siden." sier helseminister Anne- Grete Strøm- Erichsen i en pressemelding.

- Hvor mange av de 14.800 årsverkene er havnet i eldreomsorgen?

-Årsverkene gjelder for hele pleie- og omsorgssektoren. Det er viktig at vi også øker for yngre brukere og funksjonshemmede. Dette er en stor og viktig sektor, sier helseministeren.


Demensplan og kompetanse

Ministeren sier man sier man skal satse på eldreomsorgen og knytter årsverktallet for hele omsorgssektoren tett mot eldreomsorgen.

- Ville det ikke blitt mer riktig å gå dypere inn i tallene og finne ut hvor stor del av disse årsverkene som kommer de eldre til gode?

- Som sagt er dette en stor sektor. Det er riktig at veksten har vært størst i antall årsverk til yngre brukere og funksjonshemmede. Men det er viktig at også den delen styrkes. Når vi skal styrke sektoren med ytterligere 12.000 årsverk, er denne veksten rettet spesielt mot eldreomsorg. Det kan du blant annet se på opptrappingsplanen for demens. Vi satser også sterkt på kompetanse nettopp inn mot folk som skal jobbe med eldre, sier Strøm-Erichsen til Sykepleien.


Vanskelige tall

Sykepleien har vært i kontakt med SSB for å finne ut om tallene til helseministeren stemmer. Vi får bekreftet at det er vanskelig å finne ut hvor mange av de nye årsverkene som har havnet i eldreomsorgen. Et forsiktig anslag ut fra IPLOS tall indikerer at halvparten av årsverkene har kommet brukere over 67 år til gode.


KS setter på bremsene

Helseministeren mener helsebudsjettet viser at regjeringen satser stort på helse.

- Vi kommer ikke i mål i løpet av ett budsjett. Men det er et godt budsjett for å nå de målene vi har satt innen 2015, sier hun.

KS sier at kommunene må sette på bremsene. De mener at det meste av inntektsøkningen vil gå til flere pleietrengende og økte pensjonskostnader. Forslaget vil føre til at mange kommuner må foreta tøffe prioriteringer neste år.

- Hva er din kommentar til dette?

- Også finansministeren har sagt at dette er et stramt budsjett. Men like fullt så er det slik at innenfor dette budsjettet, så har vi prioritert helse og eldre. Jeg opplever at de sektorene som jeg har ansvaret for og som er viktige sektorer for folk flest, så er det et godt budsjett, sier Strøm- Erichsen.

 

Fakta om budsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Totalt utgjør budsjettet for helse- og omsorgsdepartementet 133, 6 milliarder kroner. Det er 13 prosent av de samlede utgifter på statsbudsjettet for 2011.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner til totalt på 580 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår videre å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i kommunene neste år.  Samlet tilsagnsramme for de nye plassene vil være på 1,1 milliarder kroner.
 • 100 millioner til rusfeltet.
 • 29 millioner kroner mer til tannhelse
 • E-helse styrkes med 50 millioner kroner

Midler til nye sykehus:

 • Østfold: I statsbudsjettet for 2011 går regjeringen inn for en samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner til bygging av nytt sykehus i Østfold. Av dette blir 235 millioner kroner foreslått bevilget i 2011. Prosjektet er beregnet til 5 milliarder kroner og lånet på 2,5 milliarder kroner er i tråd med søknaden fra Helse Sør-Øst RHF.
 • Haukeland: I statsbudsjettet for 2011 går regjeringen inn for en samlet låneramme på 700 millioner kroner til bygging av første byggetrinn av et nytt senter for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Av dette blir 108 millioner kroner foreslått bevilget i 2011.
 • Stavanger: Lån på 103 millioner kroner til ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger.

 

 • 25 millioner til pilotprosjekt om tykktarmskreft
 • Regjeringen foreslår 15 millioner til nyfødtscreening.
 • Seks millioner til utrykningsenhet i Statens helsetilsyn

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse