fbpx Lurt, men dyrt Hopp til hovedinnhold
Ny omsorgsteknologi

Lurt, men dyrt

Bruk av ny omsorgsteknologi i eldreomsorgen er etterlyst . Men foreløpig vet ingen hvordan teknologien skal finansieres. Trolig må brukerne selv betale for å bli tatt hånd om gjennom fjernkontrollen.

Care TV, eller "omsorg-tv", var en av eksemplene som ble vist fram på en stor Europeisk forskninsgkonferanse om eldreomsorg i Rotterdam denne måneden. Hjemmeboende eldre har en toveis interaktiv tv-skjerm i stua som setter dem i stand til å kommunisere med både legen, sykepleiere, annet omsorgspersonale, familien, supermarkedet og andre brukere av systemet. Tilsvarende kunne de selv bli kontaktet.

God morgen!
I et prøveprosjekt i Nederland viste det seg fort at såkalte god morgen- og god kveld-tjenester på omsorg-tv nytet stor popularitet blant brukerne. En sykepleier tar da kontakt om morgenen for å spørre hvordan formen er. Det samme gjentar seg om kvelden: Er det noe brukeren trenger? Hvis ikke, god natt!

Brukeren skal i prinsippet også kunne handle per tv`en på det lokale supermarkedet - og snakke med andre på omsorg-tv uten å behøve å forlate egen bolig. Tjenesten, som foreløpig er gratis, sliter imidlertid fortsatt med tekniske problemer og er langt fra ferdig-utviklet.

Mindre ensomme
Forskerne Josè Peters og Anneke Francke har sett på hvilke erfaringer de circa 2000 brukere av systemet har gjort seg. nesten halvparten av brukerne oppgir at de bruker systemet på et bestemt tidspunkt på dagen, mens hver tredje benytter seg av tv`en for å holde kontakt med sine om givelser. De fleste mente at omsorg-tv er "en flott opfinnelse" og at det har ført til en følelse av større trygghet. En av tre føler både at de er blitt mindre ensomme, mer uavhengige og sågar mer fornøyd med livet etter at de fikk omsorg-tv i hjemmet.

Også sykepleierne som arbeidet i hjemmessykepleien, var begeistret for systemet, i følge forskerne. De følte at de fikk en mer variert jobb, men mente samtidig at arbeidsmengden økte som et resultat av den digitale kontakten med pasientene. Flere  eldre enn før kom med forespørsler som krevde oppfølging gjennom hjemmebesøk. Sykepleierne registrerte likevel at også pasientene ble mer fornøyde og at de følte seg mindre ensomme. Det gjorde det mer tilfredsstillende å jobbe i hjemmesykepleien.

Trøbbel med teknikken
Forsker José Peters underslår likevel ikke at det er en del utfordringer med omsorg-tv. Teknikken er ikke alltid pålitelig. Det fører til stor frustrasjon bolant brukerne. Det tar lang tid for både brukerne og helsepersonell å innstille seg på sin nye hverdag.

- Det største problemet er imidlertid at finansiering av denne teknologien er vanskelig. Omsorg-tv fører nemlig ikke til mindre arbeid for hjemmesykepleierne og annet helsepersonell, kanskje snarere tvertom. Omsorgen blir bedre, men også dyrere. Det kan derfor se ut til at finansieringen må skje via egenandeler, slår Peters fast.

For sikkerhets skyld har forskerne også spurt brukerne om de er villig til å betale for den nye omsorgsteknologien. Svarene var positive. I snitt kunne de hjemmeboende eldre tenke seg å betale mellom 50 og 150 kroner for en slik tjeneste pr måned.

 

Omsorgen blir bedre, men også dyrere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse