fbpx Lite igjen for utdanning Hopp til hovedinnhold

Lite igjen for utdanning

En sykepleier tjener 13 prosent mindre enn en med kun allmennfaglig videreutdanning.

Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Det gjelder ikke sykepleiere.

Mens leger, siviløkonomer, sivilingeniører og jurister har høy livsløpsinntekt, tjener sykepleiere og førskolelærere lite på utdanningen sin.

 

Type utdanning avgjør

- De som bruker noen år av livet sitt på høyere utdanning ser ut til å tjene på dette i det lange løp. Beregninger viser at man i gjennomsnitt tjener 3 prosent mer i løpet av livet for hvert år med utdanning, sier forsker Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå til forskning.no

Kirkebøen har beregnet hvor mye en person tjener i løpet av et helt liv avhengig av hvor mye og hva slags utdanning vedkommende tar.

 

Store variasjoner

Ifølge SSB-forskeren er det de store utdanningsgruppene som i hovedsak arbeider i offentlig sektor som lønnsmessig taper på å ta høyere utdanning.

- De som har lange profesjonsutdanninger som medisin, økonomi, jus og sivilingeniør har en livsløpsinntekt som er mellom 40 og 90 prosent høyere enn de som går rett ut i arbeidslivet etter fullført allmennfaglig videregående skole, sier Lars J. Kirkebøen.

På den andre siden er det flere høyere utdanningsgrupper som tjener mindre i løpet av livet enn de med kun allmennfaglig videregående. En førskolelærer tjener nesten 20 prosent mindre, en sykepleier 13 prosent mindre, mens en allmennlærer har en livsløpsinntekt som er 10 prosent lavere.

 

Undersøkelsen "Forskjeller i livslønnsinntekt mellom utdanningagrupper", Statistisk sentralbyrå, Rapport 43/2010. 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.