fbpx Heltid vs deltid Hopp til hovedinnhold

Heltid vs deltid

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere jobber mest ufrivillig deltid. Sykepleierne jobber også deltid, men har høyere stillingsbrøker og er i snitt mer fornøyd.

En analyse Fafo har gjort, viser at det fremdeles er slik at det kvinner som jobber mest deltid. Rapporten heter "Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009."

Totalt jobber 13 prosent av alle menn deltid. For kvinner er tallet 41,5 prosent.


Ufrivillig deltid

Ufrivillig deltid har stått på den politiske dagsorden i mange år. Likevel har det ikke skjedd store endringer totalt sett. Ut i fra Fafos rapport, kan det likevel se ut til at de med høyest utdanning jobber mindre deltid enn de uten. Selv om deltidsprosenten også er forholdsvis høy blant sykpleiere, er andelen som jobber ufrivillig deltid lavere. (se tabeller under)

Andre funn

Her er noen andre funn fra Fafo:

  • Nesten en firedel av de deltidsansatte som ser seg selv som yrkesaktive (det vil si at de ikke ser på seg selv som studenter, pensjonister e.l), ønsker lengre arbeidstid.
  • Deltidsansatte som arbeider skift, turnus eller har annet regelmessig arbeid på kveld, natt og helg, oppgir langt oftere enn andre deltidsansatte at de har kortere arbeidstid enn ønsket.
  • Å ha kortere arbeidstid enn ønsket berører langt flere kvinner enn menn, siden kvinner utgjør så stor andel av de deltidsansatte. Kvinner med kortere utdanning arbeider oftere deltid enn andre kvinner, og har oftere enn andre deltidsansatte kortere arbeidstid enn de ønsker.
  • Deltidsandelen er høyest blant butikkmedarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, servitører og kantinemedarbeidere.
  • Det er i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning at andelen deltidsansatte som ønsker lengre ukentlig arbeidstid er høyest.

I følge Fafo ser det ut til å være "lommer" i arbeidslivet hvor mange sliter med å oppnå en ukentlig arbeidstid som tilsvarer deres ønsker.

-Menn i kvinnedominerte yrker befinner seg langt sjeldnere i en situasjon der de arbeider deltid uten å få sin ønskede arbeidstid, skriver Fafo- forsker, Kristine Nergaard.


Nyansatte sliter

Nyansatte og midlertidig ansatte skiller seg ut. De er oftere enn andre misfornøyd med  arbeidstiden. Arbeidstakere med lang ansiennitet, er oftere tilfreds med sin arbeidstid.

- Den dominerende forklaringen på deltid blant dem som sier at de ønsker lengre arbeidstid, er at de ikke får heltidsjobb, skriver Nergaard i rapporten.