fbpx 50 prosent færre feil Hopp til hovedinnhold
Eldreomsorgen

50 prosent færre feil

Verdens største kvalitetsforbedringsprogram i eldreomsorgen ga hårete resultater.

For fem år siden benket Nederlandske helsemyndigheter seg rundt bordet for å diskutere et skrikende problem: Eldreomsorgen hadde kommet i alvorlig miskreditt etter mange presseoppslag om manglende pasientsikkerhet. Oppslag om underernæring blant eldre og feilmedisinering fikk folk flest til å stusse på hva de ansatte i eldreomsorgen egentlig drev med.

Ambisiøst
Resultatet av rådslagningene var at myndighetene satte i gang et svært ambisiøst kvalitetsforbedringsprogram - etter sigende verdens største. Nøkkelen i programmet var at landet ble "teppelagt" med lokale forbedringsteam som skulle se på hva de kunne gjøre med risiko-faktorene i eldreomsorgen. Teamene skulle være bredt sammensatt, med både representanter fra myndighetene, arbeidstakerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og omsorgsbedrifter. Sammen skulle de komme opp med forslag for å forbedre metoder og rutiner. Staten la til rette for arbeidet i forbedringsteamene, men teamene hadde stor handlefrihet lokalt.

Færre underernærte
Teamene så blant annet på det utbredte problemet med underernæring blant eldre pasienter på sykehjem. De hadde to hovedmål: Hvordan kunne man stimulere apetitten hos eldre? Og hvordan kunne ansatte oppdage og reagere adekvat på underernærte pasienter.
Rådslagningen rundt problemet førte blant annet til et svært enkelt, men effektivt tiltak. Mens mesteparten av maten på sykehjem tidligere ble organisert av cateringsfirmaer som serverte maten i ferdige plastenheter (pre-plated), fant man ut at de eldre både fikk bedre apetitt og et mer fullverdig diett når måltiden ble servert "family-style". Når all mat sto klart på et felles bord, ble også fristelsen til å spise større.
Sammen med økt oppmerksomhet hos de ansatte omkring underernæring, reduserte Nederland forekomsten av uønsket vekttap hos eldre pasienter på sykehjem med hele 50 prosent. 90 prosent av sykehjemmene forbedret sine rutiner.

Uforstyrret
På samme måte reduserte Nederland antallet skader etter fall på sykehjem med en tredel. Tiltakene var varierte, fra avanserte hoftebeskyttere til bedre nattlys. At sykepleierne generelt ble mer oppmersomme på forebygging av fall gjorde også store utslag.
Tilsvarende gjøres det - fem år etter at programmet ble gjennomført - bare halvparten så mange feil i medisinering på sykehjem. Det viste seg at sykepleiere tidligere ofte "glemte" å gi pasienten medisiner. De hadde det ofte travelt og var ukonsentrerte. I dag praktiseres det en ordning der den som deler ut medisiner har på seg en spesiell vest. Den signaliseres at sykepleieren ikke skal forstyrres i arbediet med medisineringen.

Database
Også forekomsten av liggesår ble drastisk redusert. For eksempel gikk antallet liggesår ned med 40 prosent på fire år. Mest oppsiktsvekkende er det trolig at hele programmet, under tittelen "Care for better" ble gjennomført i en periode hvor Nederlandske myndighetene gjennomførte innstramninger i offentlig sektor. Rutiner og metoder ble forbedret med gode resultater, uten at sektoren ble tilført større ressurser.
Hele 700 forskjellige organisasjoner deltok i arbeidet med kvalitetsforbedringsprogrammet. Nå har Nederlandske myndigheter samlet erfaringene og forslagene i en egen kunnskapsdatabase, slik at alle har tilgang til samme informasjon.
Du finner den ved å klikke deg inn her: www.zorgvoorbeter.nl

 

 

"Care for better" ble gjennomført i en periode hvor myndighetene gjennomførte innstramninger i offentlig sektor.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse