fbpx 25 millioner til kvinne-heltid Hopp til hovedinnhold

25 millioner til kvinne-heltid

- Det er positivt at regjeringen setter fokus på ufrivillig deltid, sier Lisbeth Normann.

Hvis regjeringen får gjennomslag for sitt busjett, går 25 millioner kroner til prosjekter for å få flere kvinner over i heltidsstillinger.

Lisbeth Normann synes det er positivt at regjeringen setter fokus på ufrivillig deltid.

- Vi støtter selvfølgelig alle initiativ på dette feltet. Det er helt nødvendig at regjeringen tar fatt i dette, sier hun.

Regjeringen sier dette er en offensiv mot ufrivillig deltid.

- Er 25 millioner nok til å få gjort noe med den ufrivillige deltiden?

- Det kommer an på hva pengene går til. Når man skal over på varige løsninger, kan i diskutere hva de forskjellige løsningene faktisk koster. De 25 millionene viser vel egentlig bare at regjeringen har vilje til å se på problemstillingen og finne løsninger. Det støtter vi, sier Normann.


Finnes løsninger

– Ufrivillig deltid rammer særlig kvinner i visse bransjer og problemet er spesielt alvorlig for de som blir værende i en deltidsstilling i lengre tid. Samtidig finnes det flere eksempler på at arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne har funnet fram til arbeidstidsordninger og bemanningsløsninger som reduserer uønsket og unødvendig deltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.


Tre år

Bevilgningen på 25 millioner kroner skal gå prosjekter på arbeidsplasser. Kommuner kan også søke om midler rettet mot etter- og videreutdanning av enkeltarbeidstakere. Satsningen skal gå over tre år.


Sett i gang og søk!

Stortingsrepresentant for Hedmark SV, Karin Andersen, oppfordrer kommuner og bedrifter til å søke om midler.

– Jeg var på besøk på et sykehjem i Harstad som nå hadde lagt om turnusen. De har fått flere i jobb, lavere sjukefravær og beboerene har blitt mer fornøyd, sier Andersen til NRK Hedmark og Oppland.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse