fbpx Sykepleiere vil ha mammografi Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere vil ha mammografi

Ny forskning sår tvil om hvor effektiv mammografiundersøkelser er. – Vi ønsker at ordningen fortsetter, sier Kristin Wolden, leder for faggruppen for kreftsykepleiere.

Mammografiundersøkelsene er ikke så effektive som man har trodd, ifølge NRK, som viser til ny forskning.

– Når vi screener 2000 kvinner, redder vi én fra å dø, sier lege Mette Kalager til NRK.

Etter å ha studert norske brystkreftdata fra 1985 til 2005 har hun funnet ut at risikoen for å dø av brysktkreft ikke blir særlig redusert av mammografiundersøkelse.

 

Bare 2 prosents reduksjon
Nå mener Kalander, som tidligere var leder for mammografiprogrammet i Norge, at  Stortinget må diskutere om programmet kan forsvares.

Hun var overrasket over funnene. Til NRK sier hun at hun hadde ventet å finne en reduksjon i dødelighet på 30 prosent.

I stedet fant hun at den bare er på 10 prosent. Men den reelle effekten kan være så lav som 2 prosent. Det skyldes at dødeligheten er redusert også for kvinner over 70 år som ikke har vært med i mammografiprogrammet.

 

Faggruppen er for screening
- Nei, vi er ikke for å legge ned screeningen.  Vi ønsker å beholde ordningen, sier Kristin Wolden, leder i Forum for sykepleiere i kreftomsorg, en av faggruppene i Norsk Sykepleierforbund.

Kvinner blir innkalt annet hvert år fra de er 50 til 69 år.

–   Men det er usikkert om mammografiscreeningen faktisk fører til reduksjon i dødelighet?

– Jo, men kan man bevise det motsatte? Det blir jo oppdaget kuler og svulster som ellers ikke ville blitt oppdaget.  Mange tar ikke inititativ selv til å bli undersøkt, men venter til de blir innkalt..

Wolden er ikke i tvil om at mammografiundersøkelsen er et gode.

 

 

Vevet blir mindre tett etter 50
Wolden jobber til daglig ved kreftpoliklinikken på St Olavs Hospital i Trondheim. Der tar hun blant annet imot brystkreftpasienter

Hva synes du om å sette ned aldersgrensen til 45 år, slik noen tar til orde for?

–  Jeg synes det fungerer godt som det er.  Aldersgrensen er grei.

Wolden forklarer at det er i 50-årene at vevet i brystene endrer seg slik at svulster kan ses.

–   På yngre er brystvevet så tett at det er vanskelig å skille det ene fra det andre. Å sette ned aldersgrensen for screening kan føre til større feilmargin.

–   Screeningen kan være bortkastede penger? Smart å bruke penger på noe annet?

–  Da må det finnes noe i stedet for. Det er det vel ikke per i dag. Tall kan man jo bruke til det man vil.  Jeg synes fortsatt dette er et godt tilbud til kvinner, sier kreftsykepleier Wolden.

 

 

Jeg synes fortsatt dette er et godt tilbud til kvinner.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse