fbpx Rusfri åtte timer før jobb Hopp til hovedinnhold

Rusfri åtte timer før jobb

Helsedepartementet vil gjøre det forbudt for helsepersonell å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb.

- Høringsforslaget er en alvorlig inngripen i sykepleiernes private sfære, sier Lisbeth Normann.

Les også: Pliktmessig avhald for helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre helsepersonelloven slik at helsepersonell vil få et forbud om å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb. Forslaget har vært ute på høring. NSf har også gitt sitt svar.

Les: Departementets høringsnotat.

- Vi mener forslaget legger opp til å kunne gripe inn i sykepleieres privatliv, i deres fritid, uten å kunne vise til gevinsten av dette – ei heller hvordan det praktisk skal gjennomføres, sier Lisbeth Normann i en pressemelding.

NSF legger til at de deler departementets bekymring at det finnes helsepersonell som jobber med pasienter og har rusproblemer.

 

Yrkessjåfør

I NSFs høringssvar skriver Sykepleierforbundet at departementet sammenlikner helsepersonell med yrkessjåfører. NSF mener departementet da åpner for å kunne komme på jobb med 0,2 promille alkohol i blodet.

- Vi ønsker å beholde 0 toleransen, og mener dette er godt nok ivaretatt i dagens helsepersonellov. Samtidig gjør arbeidsmiljøloven det mulig for arbeidsgiver å teste ansatte ved mistanke om misbruk, sier Normann.


Umulig å følge opp

Normann ser ikke helt hvordan en eventuell rustesting av ansatte skal gjennomføres.

- Dersom en ansatt blir tatt i å stjele medikamenter på arbeidsplassen, er dette en politisak og politiet kan ransake hjemmet. Men hvem skal komme hjem og ta en blodprøve? Kolleger? Leder? Politiet? Vi mener dette er en alvorlig inngripen i ansattes private sfære.


Arbeidsgivers ansvar

Lisbeth Normann påpeker at det er arbeidsgiver som har ansvar for å ha system for å følge opp mulighetene som ligger i Helsepersonellov og arbeidsmiljøloven.

- Det er leders ansvar å gripe inn ved mistanke, koble på AKAN og ha andre rutiner når det avdekkes at ansatte har et rusproblem. Her må det en holdningsendring til, sier hun.

Les: Høringssvarene departementet har fått inn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse