fbpx Nedgang i sykefraværet Hopp til hovedinnhold

Nedgang i sykefraværet

Det totale sykefraværet gikk ned fra 7,1 til 6,3 prosent det siste året. Dette tilsvarer en nedgang på 10,7 prosent.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,3 prosent til 5,5 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 12,3 prosent. Egenmeldt sykefravær holdt seg uendret på 0,8 prosent. Det viser tall Statistisk sentralbyrå publiserer i dag.

Andelen av totalfraværet som varte hele året, gikk ned fra 34,9 prosent til 32,6 prosent. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet gikk opp fra 10,7 til 12,3 prosent i samme tidsrom.

Siden 2001, som var året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv første gang ble inngått, har sykefraværet gått ned 9,4 prosent.

 

Privat sektor mest ned

Sykefraværet i privat sektor hadde sterkest nedgang, med 11,2 prosent. Statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) og kommunal forvaltning hadde nedgang på henholdsvis 10,7 og 8,2 prosent.

Innenfor statlig forvaltning var nedgangen i undervisningsnæringen (universiteter og høgskoler) på 9,2 prosent, mens nedgangen i helse- og sosialnæringen (i hovedsak helseforetakene) var 8,4 prosent.

Innenfor kommunal forvaltning var nedgangen også sterkest i undervisningsnæringen (grunn- og videregående skoler), med 12,8 prosent, mens helse- og sosialtjenester gikk ned med 9,1 prosent.

Sykefraværet i helse- og sosialtjenester gikk ned med 9,1 prosent siste året.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse