fbpx Hva inneholder studiet? Hopp til hovedinnhold

Hva inneholder studiet?

I mai ble 21 forensiske sykepleiere uteksaminert ved Høgskolen i Kalmar. Studentene kom fra hele Sverige. Utdanningen er den første av sitt slag i Norden etter modell fra USA.

Studiet går over nettet med fem samlinger i løpet av studiet. Kull 2 har startet opp og flere andre svenske høyskoler tilbyr nå, eller vurderer å starte opp studie i «forensisk omvårdnand». 

Her er noen av de temaene Almgren har vært igjennom i «Forensisk omvårdnad»:

››Modeller og teorier om rettsmedisinske metoder

››Traumatologi

››Toksikologi

››Søkelys på spesielt utsatte grupper for vold

››Etniske og etiske aspekter ved døden

››Forandringer som skjer med kroppen etter døden, og hvordan finne årsaker

››Dødsårsaksutredning

››Åstedsundersøkelser

››Bevisinnsamling og sikring

››Rettsmedisinsk fotografering

››Sykepleierens rolle

››Identifisere offer for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep

››Bevisinnsamling fra pasient

››Bevisinnsamling på gjerningsmann

››Krisereaksjoner hos offer, pårørende og personell

››Lovverk

››Samarbeid med politi, påtalemyndighet og private aktører

››Rettspsykiatri

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse