fbpx Gravide uforberedt på dårlige nyheter Hopp til hovedinnhold

Gravide uforberedt på dårlige nyheter

Moderne ultralyd kan avdekke utviklingsavvik og kromosomanomalier. Eva Sommerseths doktorgrad avslører at gravide er dårlig forberedt på dårlige nyheter.

Rutineundersøkelser med ultralyd i svangerskapet bør følge samme rutiner som ved fosterdiagnostikk, ifølge høgskolelektor og leder i Jordmorforbundet Eva Sommerseth. I dag forsvarer hun sin doktorgrad med en avhandling om ultralydscreening.

Eva Sommerseth har intervjuet 22 kvinner fra hele landet med ulik alder og bakgrunn. Alle har mottatt uventet diagnostisk informasjon med mistanke om at noe er galt med fosteret.


Ikke forberedt

Mistanke om utviklingsavvik og kromosomanomalier er i stadig større grad blitt et sentralt tema ved den ordinære ultralydundersøkelsen. Gravide bør derfor forberedes bedre på hvilke valg som kan oppstå ved slike funn.

– Teknologien har utviklet seg fort, men kvinnene er ikke blitt bedre forberedt på å motta den nye informasjonen, sier Eva Sommerseth til Sykepleien.


Vanskelige etiske valg

For mange kan informasjonen være tung å bære, og de etiske problemstillingene de må ta stilling til er ofte svært vanskelige. En av kvinnene Eva Sommerseth har intervjuet, valgte for eksempel å avslutte svangerskapet for én av sine tvillinger, som hadde fått påvist Downs syndrom.

– Mange forteller om en enorm skjult sorg, fordi det er mange tabuer knyttet til å avslutte et svangerskap. Det kan føles vanskelig eller umulig å snakke om til foreldre, venner eller andre i samfunnet generelt, sier Eva Sommerseth.


Føler seg krenket

– Dilemmaet for kvinnene som i 18. uke av svangerskapet mottar uventet informasjon som kan tyde på at noe er galt med fosteret, er at de kommer i en tidsklemme. De må gjøre et eksistensielt verdivalg under tidspress i en akutt krise, sier Eva Sommerseth.

– De følte seg også krenket når de må møte i en abortnemnd og begjære svangerskapavbrudd og begrunne sitt valg, som de har tatt i samråd med fagfolk i en diagnoseprosess, tilføyer hun.

Mer om dette temaet og om Eva Sommerseths doktorgrad kan du lese i neste utgave av Sykepleien (nr. 11 2010). 
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse