fbpx Tilrettelagt undervisning Hopp til hovedinnhold

Tilrettelagt undervisning

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kunnskapssenteret har undersøkt hvilken effekt skolehelsetjenesten har for barn og unges oppvekstvilkår.

Kristin Thuve Dahm er leder for prosjektet som tar for seg systematiske oversikter og forskning fra ulike land, spesielt fra USA. Oppdragsgiveren er Helsedirektoratet.

 

Undersøkelsens resultater

Med tema som psykisk- og seksuell helse, rus og avhengighet har Nasjonalt kunnskapssenter  funnet effekter på barn og unges helse og oppvekstvilkår. Det er først og fremst tilrettelegging av undervisning via skolehelsetjenesten som ser ut til å virke positivt i følge forskningsmaterialet.
 - Tydeligst ser vi at røyketiltak i skolen virker positivt for å forebygge røykestart og endre røykevaner hos de unge, sier Thuve Dahm.
Men også tilrettelagt undervisning for barn med astma gir resultat i form av mestring og mer kunnskap. Undervisning kombinert med utdeling av prevensjon ser ut til å ha en viss effekt for å unngå uønskede svangerskap. Videre viser forskningen at tidlig henvisning til psykolog kan redusere depresjoner.  Derimot viser det seg at kognitiv adferdsterapi muligens har liten forebyggende effekt på skolebarn med symptomer på angst.

 

Utenlandske studier

- Vi har ikke funnet noen studier som omhandler skolehelsetjenesten slik den er organisert i Norge.  Det er vanskelig å oversette disse studiene direkte til norske forhold, men vi kan identifisere flere forebyggende og helsefremmede tiltak gjennomført på skoler hvor helsepersonell er involvert. Ut fra dette ser vi hva som har gitt resultater, sier hun. Undersøkelsen skal brukes som et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke skolehelsetjenesten.
- Vi behøver studier som evaluerer skolehelsetjenesten slik den er organisert i Norge. Spesielt er det behov for norske studier om forebygging av psykiske problemer, fysisk aktivitet og forebygging av fedme, konkluderer Thuve Dahm.

 

Retningslinjer

 - Kunnskapsoppsummeringen skal brukes videre i en kartlegging der vi skal se på tjenestene i forhold til samhandlingsreformen.  Helsedirektoratet har laget en utviklingsstrategi og arbeider med retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten. Utfordringen er at det er gjort lite forskning på skolehelsetjenesten, og derfor fikk kunnskapssenteret dette oppdraget, sier Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.