fbpx Rusakutten har åpnet Hopp til hovedinnhold

Rusakutten har åpnet

Landets første rusakuttmottak åpnet i dag på Aker sykehus i Oslo.

– Ruspolitikk er en prioritert oppgave både for meg og regjeringen, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet rusakutten i dag klokken tolv.

Det gjorde hun sammen med tidligere bruker Rita Nilsen (t.v.).

 

48 timer
Rusakuttmottaket har lokaler på Aker sykehus, og hører til Oslo universitetssykehus.

Dagavdelingen åpnet allerede 1. desember i fjor. Nå står 13 senger klare for opphold inntil 48 timer.

 

Kommer flere rusakutter
Statsråden påpekte at det aldri har vært så mye rusbehandling som nå, og at ventetiden har gått ned i Helse Sør-Øst.

Hun viste til at akuttmottak er på gang også i Bergen og Drammen. Det vil bli ett til i Oslo for yngre brukere, og Ålesund og Trondheim er godt i gang med å planlegge rusakutter..

– Her er man nødt til å samhandle, påpekte Strøm-Erichsen, og viste til nødvendig samarbeid med kommunene.

 

Var bruker
Helseministeren ga honnør til en av ildsjelene som hun hadde ved sin side.

Rita Nilsen er tidligere rusbruker og leder for brukerstedet Retretten.

– Det er en stor ære å være med å åpne avdelingen, men størst er det å åpne avdelingen for pasienter som har den sykdommen jeg selv hadde - avhengighet. Jeg gikk fra å være en oppgitt pasient til å være med i planlegging av rusakutten. Det er nærmest en åndelig opplevelse.

Hun gledet seg over at det nye tilbudet betyr at man nå kan begynne å se hva pasientene har behov for når rusmidlene er ute av kroppen.

– Men dette tilbudet er altfor lite. Det trengs mer kompetanse, hint-hint … , sa hun med diverse pengesekkvoktere til stede.

– For får ikke disse pasientene behandling, vil det bli veldig dyrt. Det er mange mil igjen, sa hun.

 

Mange døråpnere
Helle Gjetrang, sykepleier og klinikkleder, minnet om at rusmiddelavhengighet er rundt oss alle.

– De fleste ser ut akkurat som deg og meg. Det er den tredje største folkesykdom i verden. Det har vi ikke tatt innover oss, sa hun før hun takket en hel drøss av døråpnere på den lange veien fra ideen om en rusakutt til virkeligheten i dag.

Hun ramset opp både politikere, helsebyråkrater og fagfolk.

 

Hvem vil komme?
Etter enda flere takketaler ble helseminister og –topper geleidet opp i tredje etasje for å se på selve sengeposten. Klokken fire skulle den åpne for pasienter.

Blanke gulv og mange lyse enerom møter dem.

Rita Nilsen sier til Sykepleien at hun håper det er flere enn dem fra gaten som vil komme hit.

- De som overforbruker tabletter, klarer ikke identifisere seg med dem fra Plata. De oppfatter ikke seg selv som narkomane.

Tror du tilbudet blir vellykket?

–  Det blir det. Her vil pasientene bli møtt på en annen måte. Nå vil man finne ut om diagnosen er somatisk, psykisk eller avhengighet. Vi ser for eksempel at stadig flere ruspasienter kommer fra somatikken.

 

Den første pasienten
Alle sykepleierne ansatt på sengeposten kommer fra avgiftningsavdelinger i Oslo. Kine Marie Bye er en av dem.

–  Vi har hatt seminar med fagtema en hel uke, forteller hun.

Det har allerede kommet en pasient – før tiden.

Han snakker gjerne med Sykepleien, men vil være anonym.

Da han kom til Legevakten i morges, visste han ikke om dette nye tilbudet, men takket ja, da han fikk sjansen til å komme hit.

–  Jeg synes lokalene ser fine ut, sier han på det nyoppussede enerommet med utsikt over byen.

–  Pasienter i min situasjon med abstinens har behov for å bevege seg. Derfor er korttidstilbud fint.

 

Sliten
Han er sliten og vil slappe av. Oppholdet er frivillig.

–  Her kan jeg bare si fra om jeg har fått nok, sier mannen i 50-årene som er avhengig av alkohol.

Han synes det er bra med et fritt tilbud og at folk kan få velge og si hva de har behov for.

–  Folk er veldig forskjellige. Jeg vil primært være hjemme og klare meg selv. Men der er det jo  alkohol i nærheten.

Han setter pris på få enerom og medisinsk hjelp i den akutte fasen.

- Det er godt å ha en seng å slappe av i. Her vet jeg at jeg er beskyttet og at jeg får hvile og søvn.

-   Vil du bli her i 48 timer, tror du?

– Jeg tar time for time. Vet ikke hva jeg vil. Nå skal jeg roe tankene og så finne ut på sikt hva jeg ønsker og trenger.

 

Ansvarlig sykepleier
Kine Marie Bye er ansvarlig sykepleier for denne første pasienten.

Når alle gjestene ute i lokalene har gått, skal hun snakke mer med ham om hva han ønsker.

– Her skal du ha færrest mulig å forholde deg til, sier hun til mannen.

–  Jo færre, jo bedre. Jeg blir så lei og sliten når det er så mange personer å snakke med, sier pasienten.

Sykepleieren forklarer at det er lagt opp slik at sykepleieren som jobber kveld, jobber dagvakt i morgen. Det synes han høres lurt ut.

Bye synes det er motiverende å jobbe på et nytt sted.

–  Jeg tror tilbudet blir ettertraktet og godt brukt.

 

Det trengs mer kompetanse, hint-hint…

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse