fbpx Gratis heroin en suksess Hopp til hovedinnhold
Nederland feirer 10-års jubileum

Gratis heroin en suksess

Mindre kriminalitet og bedre helse. Slik karakteriserer nederlandske politikere resultatene etter ti år med gratis heroinutdeling til de tyngste misbrukerne.

For 10 år siden startet Nederlands fjerde største by Utrecht et forsøk med å dele ut gratis heroin til de tyngst belastede rusmisbrukerne. Gatene i sentrum av Utrecht, med sine 300 000 innbyggere, hadde da i en lengre periode vært herjet av uro og kriminalitet. 
Siden 2000 kunne tunge misbrukere daglig få utdelt heroin, under medisinsk tilsyn. Kun de med langvarige rusmisbruk bak seg kan få heroin på denne måten. 

Borte fra gatene
- Ordningen har hatt en merkbar og gledelig effekt, slår en av Utrechts ledende politikere nå fast.
- De kriminelle heroinavhengige er nesten helt borte fra gatene i byen. Generelt har mange fått bedre helse og bedre livskvalitet, mens rekrutteringen til miljøet nesten har stoppet opp, sier sentrumspolitiker Victor Everhardt til avisa Volkskrant.
Utrecht vil "feire" 10-års jubileet med brask og bram.

Heroin som medisin
Forskning i Nederland har vist at de tyngste rusmisbrukerne har stort helsemessig utbytte av en ordning med gratis heroin - mer enn det som var tilfellet med gratis utdeling av metadon. I mellomtiden er det nå 17 klinikker i 15 byer i Nederland som deler ut heoin til circa 700 rusmisbrukere.
I 2006 ble heroin registrert som medisin i Nederland. I fjor ble det vedtatt en lov som gjør heroinutdeling til en regulær form for behandling av "terapi-resistente" rusmisbrukere.

På høring
I Norge har det såkalte Stoltenbergutvalget gått inn for en forsøksordning med gratis heroinutdeling til et begrenset antall misbrukere i en tidsbegrenset periode. Rapporten fra utvalget besto totalt av 21 konkrete råd som de ni medlemmene var helt og holdent enige om, samt ett råd som et knapt flertall på fem var enige om: Et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
Les mer om rapporten her
Innstillingen fra Stoltenbergutvalget er nå på høring. Norsk Sykepleierforbund er en av høringsinstansene, men har ikke avgitt sitt svar ennå.

Rekrutteringen til miljøet nesten har stoppet opp

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse