fbpx Ulovlig sommerturnus Hopp til hovedinnhold

Ulovlig sommerturnus

Arbeidstilsynet har gitt sykepleierne på Haukeland universitetssykehus rett i at deltidsansatte ved tre enheter går i ulovlig turnus.

Sykepleierne på Haukeland ble ikke enig med arbeidsgiver om sommerturnusen før årets ferieavvikling. De ansatte ønsket gjennomsnittsberegning av arbeidstimene, for å få flere fridager samlet og færre arbeidshelger. Det gikk Helse Bergen med på, men da forslaget til vakter ble presentert var sykepleiernes tillitsvalgte lite imponert. Sammensetningen og lengden på vaktene ble ikke godtatt.

I stedet for å prøve å komme til enighet, skar arbeidsgiver gjennom og innførte 35,5 timers arbeidsuker gjennom hele sommeren.

Dette forteller foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Mette Mikkelsen.

– Vi kunne ha blitt enige, det var bare småting som skulle til.

Men de som jobber deltid, har fått gjennomsnittsberegning. Det vil si at de jobber ujevnt fra uke til uke. Dette skal det etter loven en egen avtale til for å kunne gjennomføre, en avtale som ikke foreligger. Arbeidsgiver mener likevel at turnusen er lovlig.

Nå har forbundet fått medhold hos Arbeidstilsynet i at de deltidsansattes turnus ikke er lovlig. Saken er i dag omtalt i Bergens Tidende, og beskriver stor misnøye blant sykepleierne.

Arbeidsgiver mener dette er en gunstig ordning for de ansatte, fordi de slipper mange småvakter.

– Bare tull, sier Mette Mikkelsen til Sykepleien.no

– Det blir jo vakter av vanlig lengde, men kanskje en kort vakt i uken hvis timeantallet ikke går opp. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Dette er noe arbeidsgiver sier for å skape inntrykk av at det er til de ansattes beste.

Hun bekrefter at misnøyen med ledelsen i Helse Bergen er stor på grunn av turnusspørsmålet.

– Det er veldig spesielt at arbeidsgiver nekter å forholde seg til arbeidsmiljøloven, når juristen i Arbeidstilsynet flere ganger har presisert hvordan loven skal tolkes.

Sykepleierforbundet har i et brev bedt Arbeidstilsynet vurdere pålegg mot Helse Bergen. Dette vil bli behandlet i august, får vi opplyst hos Arbeidstilsynet i Bergen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse