fbpx Helse Stavanger får 500 000 kroner i bot Hopp til hovedinnhold

Helse Stavanger får 500 000 kroner i bot

Ingar Pettersen ble leid inn som administrerende direktør ved Helse Stavanger. Nå har helseforetaket fått bot på 500 000 kroner av KOFA for å ha brutt lovverket om offentlige anskaffelser.

Les også: Ulovlig direktør?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), har gitt Helse Stavanger HF en bot på 500 000 for å ha brutt lovverket om offentlige anskaffelser.


Fått fire millioner

Saken begynte i 2008. Direktør Gunnar Hall Skavoll sa opp sin stilling og gikk på dagen.

Sykehuset besluttet derfor å hente inn konsulent Ingar Pettersen. Han ble i første omgang leid inn for 12 måneder. Engasjementet er så blitt forlenget med seks nye måneder.

For jobben får han 250.000 kroner i lønn pluss andre goder. Sykehuset har brukt minst fire millioner kroner på å ha Pettersen som direktør.


500 000 i bot

Det var Demokratene Hordaland som klaget saken inn for KOFA, som nå har gitt helseforetaket en bot på 12,5 prosent av kontraktsummen på minst fire millioner kroner. Helseforetaket må derfor nå betale 500.000 kroner i bot. Det regnes som et høyt gebyr. Den høyeste boten KOFA kan gi, er 15 prosent av kontraktsummen.


Fortsetter i stillingen

Pettersens kontrakt løper ut 1. september i år og har da gått over 16 måneder.

- Hvilke konsekvenser får KOFAs vedtak?

- Vi tar det til etteretning og betaler boten. Vi er i gang med en ansettelsesprosess for å få på plass en ny direktør etter at kontrakten med Pettersen løper ut 1. september. Noen kommentarer ut over dette er vanskelig å gi etter som det er styret som har ingått kontrakten med Pettersen, sier avdelingsleder ved Helse Stavangers Informasjonsavdeling, Tore Kopren.

- Så han kommer til å fortsette i jobben til kontrakten går ut?

- Ja, sier Kopre.


KOFAs vedtak

Anneline Vingsgård er direktør i KOFA. Hun kan ikke kommentere saken ut over det som satår i KOFAs vedtak. Det kan ikke påklages av Helse Stavanger, men kan bringes inn for tingretten til overprøving.

I vedtaket står det blant annet:

"I denne sak har innklagede inngått en konsulentkontrakt med virkning fra 1. mars 2009, som siden er forlenget til 1. september 2010, totalt 16 måneder. Innklagede skal etter avtalen betale 250 000 kroner per måned, samt noen andre ytelser, der dekning av bolig må antas å være den mest kostbare. Anskaffelsens verdi er således minst 4 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. For dette gebyrvedtaks formål finner klagenemnda ikke grunn til å prissette de øvrige ytelsene.

Ved fastsettelse av gebyrets størrelse trekker det i skjerpende retning at konsulentavtalen ble inngått for et lenger tidsrom enn 12 måneder, selv om innklagede selv vurderte behovet for å gjennomføre en ansettelsesprosess til kun 6 måneder. Det trekker videre i særlig skjerpende retning at innklagede 9. desember 2009 forlenget kontrakten frem til 1. september 2010.

Innklagede anfører at tre potensielle kandidater ble kontaktet, og at det derfor har vært en viss konkurranse rundt anskaffelsen. Klagenemnda kan ikke se at dette er dokumentert, og viser til at dette i så fall skulle fremkommet av anskaffelsesprotokollen, jf. forskriftens vedlegg 4, punkt 1.6. Det må da legges til grunn at det ikke er skjedd noen reell form for konkurranse om anskaffelsen, hvilket trekker i skjerpende retning ved fastsettelse av gebyrets størrelse, jf. klagenemndas sak 2009/39 premiss (37) med videre henvisninger.

Klagenemnda har ut fra ovenstående etter en samlet vurdering kommet til at gebyret bør settes til cirka 12,5 prosent av kontraktens verdi. Ved utmålingen av gebyret legger klagenemnda til grunn at anskaffelses verdi er 4 millioner kroner, det vil si at gebyret blir på 500 000 kroner."

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse