fbpx Autorisasjonsjukset: Sjekk før du ansetter Hopp til hovedinnhold

Autorisasjonsjukset: Sjekk før du ansetter

- Mye kan gjøres dersom arbeidsgiver gjør en ordentlig sjekk. Særlig når det gjelder å innhente referanser, sjekke autorisasjon og gjennomføre intervju før de ansetter folk, sier Grammeltvedt. Foto: Helsetilsynet

Helsetilsynet har flest saker hvor arbeidsgivere har ansatt personer uten autorisasjon og helsefaglig bakgrunn.

 

Statens Helsetilsyn er den instansen som kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon.

- Dersom det viser seg at en sykepleier har fått autorisasjon med falske papirer, er det først og fremst Safh som må vurdere å omgjøre sitt vedtak. På den måten kan Safh ”tilbakekalle” en autorisasjon, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Gorm Are Grammeltvedt.


Arbeidsgiver sjekker ikke  

Helsetilsynet blir fra tid til annen kjent med tilfeller hvor personer som jobber som helsepersonell, ikke har autorisasjon.

- I disse sakene viser det seg som oftest at arbeidsgiver ikke har sjekket om personer de ansetter har autorisasjon. De har heller ikke sjekket referanser, sier han.

Personene blir til slutt oppdaget, men kan ha praktisert i mange år uten å ha helsefaglig utdanning.

- Slike saker viser hvor viktig det er at arbeidsgivere sjekker at folk som søker stillinger, eller kommer via vikarbyråer, faktisk har autorisasjon. Husk også at attester må sjekkes, sier han.

 

Mye kan gjøres

Grammeltvedt har ikke erfaring med forfalskede papirer, men mener mye kan gjøres for å forsikre seg at de som ansettes har rett erfaring og kompetanse.

 - Mye kan gjøres dersom arbeidsgiver gjør en ordentlig sjekk. Særlig når det gjelder å innhente referanser, sjekke autorisasjon og gjennomføre intervju før de ansetter folk, sier han.

 

Sykepleiere og feilmedisinering  

Grammeltvedt har hatt tilsynssaker på bordet som involverer sykepleiere. Mange gjelder feilmedisinering.

- I flere av sakene vi har i Helsetilsynet, har vi satt spørsmål ved om sykepleieren er autorisert på grunn av at feilene er så graverende. I de tilsynssakene har vi tatt kontakt med Safh for å forsikre oss om at vedkommende faktisk er autorisert og har gjennomgått utdanningen sier Grammeltvedt og legger til:

- Dette har ikke avdekket tilfeller hvor helsepersonell har praktisert uten autorisasjon. I ett tilfelle har vi stilt spørsmål ved om utdanningsinstitusjonen burde foreta endringer i avgrensede deler av utdanningen, sier han.

 

Erstatning

Dersom en pasient er blitt feilbehandlet av en lege eller sykepleier som viser seg å ha forfalsket papirene sine, vil ikke det gå ut over pasientens rettigheter.

- Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker i utgangspunktet skader som er voldt i institusjon under spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten under ambulansetransport, eller av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens,Men dette kan sikkert NPE svare bedre på, sier han.

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.