fbpx Uavklart om finansiering av tredelt turnus Hopp til hovedinnhold

Uavklart om finansiering av tredelt turnus

- Det har aldri ligget noe løfte om at staten skal betale kompensasjon for redusert arbeidstid for ansatte i tredelt turnus, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I fjor på denne tiden la regjeringen fram et forslag om at ansatte i tredelt turnus skulle få redusert arbeidstid. Ett år seinere er fortsatt ikke finansieringen på plass.

- Partene må nå, som en del av et lønnsoppgjør, komme fram til hvordan man skal kompensere dette, sier Bjurstrøm til NRK.

 

Kamp om regningen

1. januar trådte loveendringen i kraft, som innebærer at kvinner i tredelt turnus skal jobbe mindre og få like lang arbeidsuke som menn med skriftarbeid i industrien. Men loven er helt unyttig uten at noen betaler regningen, ifølge Unio.

- Det kan ikke være sånn at Stortinget har ment at når man endrer arbeidsmiljøloven og forkorter arbeidstiden, er det arbeidstakerne – kvinner i offentlig sektor – som skal ta den regningen, sier Norsk Sykepleierforbunds leder Lisbeth Normann.

 

Unios krav til KS

Tidligere i dag la Unio fram følgende krav overfor arbeidsgiverorganisasjonen KS i forhold til fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen (nytt punkt 4.2.3 Tredelt turnusarbeid):

For tredelt (skift- og) turnusarbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden slik:

• Hver arbeidet time på søn- og helgedag regnes lik 1 time og 10 minutter.

• Hver arbeidet time om natten regnes lik 1 time og 15 minutter.

Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 timer i løpet av sju dager.

Den alminnelige arbeidstid må uansett ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 35,5 timer i løpet av sju dager.

Er det arbeidstakerne, kvinner i offentlig sektor, som skal ta regningen?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse