fbpx Ønsker innsyn i e-journalen Hopp til hovedinnhold

Ønsker innsyn i e-journalen

Sju av ti pasienter ønsker innsyn i egen journal på nett ifølge en undersøkelse fra Teknologirådet.

- Helsevesenet har som ambisjon å sette pasienten i sentrum. Internett er som skapt for dette. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig være lønnsomt, understreket Teknologirådets direktør, Tore Tennøe, da han overrakte rådets anbefalinger om helsetjenester på nett til Stortingets helse- og omsorgskomite.

 

Pasienten på nett

I "e-Helse: Pasienten på nett" oppfordrer Teknologirådet til en samlet digital opprustning av helsevesenet: 

Å opprette en nasjonal helseportal fra 2012. Portalen bør være dialogbasert og inneholde informasjon om helse, forebygging og behandling, selvbetjeningsløsninger som timebestilling eller reseptfornying, dialogmuligheter, tilgang til journalinformasjon og nettfora.

Å gi pasientene innsyn i elektronisk pasientjournal gjennom en sikker sone på helseportalen. Tilbudet kan starte med grunnleggende elementer som prøvesvar, epikriser, henvisninger, kontaktpunkter og medisinoversikt. Deretter bør innsynet utvides basert på hva pasientene ønsker.

 

Helseinformasjon på nett

I forbindelse med overrekkingen presenterte Teknologirådet en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse Oslo. Her svar sju av ti at de ønsker innsyn i sin elektroniske pasientjournal. Andre tall fra undersøkelsen viser at:     

*85 prosent har søkt på internett etter informasjon om helse og sykdom.

*95 prosent synes at de stort sett eller alltid finner informasjon om det de leter etter.

*88 prosent stoler stort sett eller alltid på helseinformasjonen de finner på internett.

Ni av ti ønsker å kommunisere elektronisk med sin fastlege i forbindelse med blant annet timebestilling (85 %), fornyelse av resept om sykdom (73 %) og å stille spørsmål om sykdom og helse (43 %).

Bare 9,4 prosent ønsker ikke å kommunisere elektronisk med sin fastlege.

85 prosent har søkt på internett etter informasjon om helse og sykdom.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse