fbpx "Jukset" i Vestre Viken fortsetter å vokse Hopp til hovedinnhold

"Jukset" i Vestre Viken fortsetter å vokse

Vestre Viken har vurdert at ventelistetriksingen har fått konsekvenser for tre pasienter. Fylkeslege i Oslo/Akershus, sier tallet kan tidobles.

I går var det ekstraordinert styremøte i Vestre Viken HF. På dagsorden stod saken om Bærum sykehus og ventelistesaken.


Alvorlig for 33, ikke 3

Vestre Viken mener selv reglebruddene de har gjort har fått konsekvenser for tre pasienter. Fylkeslege Petter Schou sier dette tallet kan tidobles.

- Vi har funnet feil i 32 saker som vi har vurdert at kan ha fått alvorlige følger for pasientene, sier han, men han tror tallene kan være enda høyere.

- Vi har bare gått igjennom siste års journaler for en avdeling – kirurgisk. Vi kommer aldri til å få full oversikt over hvor mange pasienter dette kan ha fått alvorlige konsekvenser for.

- Hvorfor ikke?

- Da måtte vi gått igjennom alle journaler helt tilbake til 2004, sier Schou.


Loven kom i 2001

Det var nemlig i 2001 stortinget vedtok nye lover som skulle styrke pasientenes rettigheter. I 2004 kom de med skjerpet maksdato for behandling.

Petter Schou gir et eksempel på hvordan ting skal foregå :

- Si at du får en henvisning fra fastlegen din til sykehuset for å få gjort gastroskopi fordi legen mistenker kreft. Legen skal da sette en frist for din utredning ut i fra en faglig vurdering, og bare det.
Du som pasient skal også få beskjed om hvilken prioritet du har i systemet. Får du beskjed om at du har høyeste prioritet, skal du få en "maksdato" for når du skal få utført undersøkelsen eller eventuelt behandling.

Har du ikke blitt utredet innen datoen, kan du for eksempel oppsøke Helfo pasientformidling. De har  avtaler med private aktører slik at du skal  få gjort undersøkelsen så snart som mulig et annet sted.
Sykehuset som ikke har overholdt tidsfristen må betale regningen, forklarer Schou.


Ser pent ut

Det Bærum sykehus har gjort, er flere ting. De har ikke gitt pasienter noen maksdato, de har heller ikke informert dem om rettighetene de har.

- På den måten fremstår sykehuset og dets ledere som "flinke". De har ingen ventelister eller fristbrudd, sier Schou.

- Hvem er det som vinner på slikt juks?

- Det er sykehuset. De har ingen ventelister og de slipper å betale for undersøkelser andre steder, ettersom pasientene ikke er klar over sine rettigheter. Legene setter forsvarlige datoer ut fra en faglig vurdering. Sjefene fremstår da som dyktige administratorer, sier han.


Godt lovverk

Schou mener vi har et godt lovverk, men at det hjelper lite dersom sykehusene og helsepersonell ikke etterlever det. Slik han ser det, vedtok Stortinget lovverket i 2004 av to grunner:

- Det skulle bidra til å sikre at pasienter fikk god kvalitet på tjenestene og at landets samlede kapasitet ble utnyttet, sier han.

- Tror du saken ved Bærum spesiell?

- Det kan jeg ikke si noe eksakt om. Det jeg kan si er at jeg har blitt overrasket over helsepersonells uvitenhet om pasientenes rettigheter. Drift vektlegges ofte mer enn faglige vurderinger. Det er respektløst overfor pasienter og ikke etter intensjonene i lovverket. Både departement og storting har gjort det klart at det er faglige vurderinger som skal være utgangspunkt når en pasient undersøkes og vurderes. Ikke DRG eller sykehusets ventelister, sier han.


Tillit

Helseministeren påla Helseregionene om å gjennomgå sine journaler for å se om triksing med datoer var et problem også andre steder. Kort tid etterpå gikk hun ut og beroliget det norske folk med at dette kun gjaldt Bærum sykehus.

- Kan vi stole på det?

- Hadde du spurt Bærum sykehus om dette for fire måneder siden, ville de sagt at de fulgte lover og regler. Helseministeren må imidlertid stole på den informasjonen hun får fra helseforetakene. Så får vi håpe at det de sier faktisk er riktig, sier han.


Opprydningsarbeidet pågår

Bærum sykehus har satt i gang flere tiltak for å rydde opp i situasjonen ved kirurgisk avdeling. Blant annet:

• Alle brev til pasientene inneholder nå informasjon om behandlingsfrist og rettigheter

• Rutiner for håndtering av ventelister og innkalling er gjennomgått

• Nasjonale retningslinjer for prioritering er gjennomgått og tatt i bruk

• Det er foretatt en gjennomgang av legenes arbeidslister for å sikre at henvisninger, prøvesvar og undersøkelser blir vurdert slik de skal

• Det er startet opplæring som inkluderer en gjennomgang av hvilke data som skal registreres i DIPS for å få korrekt oversikt over ventelistene

• Seksjonsoverlegene rapporterer nå hver måned til avdelingssjef om ventelistene

• Sekretærtjenesten er tilbakeført til Kirurgisk avdeling

• Det pågår en gjennomgang og revidering av stillingsinstrukser

• Det er ansatt en pasientkoordinator som starter 23. mai

• Det er iverksatt opplæring for leger, sekretærer/pasientkoordinator og sykepleiere

Les også: Historien om Vestre Viken

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse