fbpx Ikke flertall for ettergivelse av studiegjeld Hopp til hovedinnhold

Ikke flertall for ettergivelse av studiegjeld

Det er delte meninger om hva som skal til for å øke rekrutteringen i sykepleieryrket.

Som tiltak for å få rekruttert flere til sykepleieryrket, foreslo opposisjonen på Stortinget å innføre en ordning med ettergivelse av studiegjeld for sykepleiere og hjelpepleiere. Tirsdag denne uken ble forslaget nedstemt.


Bekymringsfullt

Tall fra Samordna opptak i år viser en nedgang på 4,7 prosent for antallet søkere til sykepleierutdanninger. Andre studier, blant annet lærerutdanninger, har hatt en markant økning. Flere opposisjonspolitikere mener at dette er bekymringsfullt.

Venstres Borghild Tenden (V) fremmet forslaget om ettergivelse av studiegjeld. Høyres Bernt Høie er enig med henne i at det er nødvendig å styrke rekrutteringen av helsepersonell. Men han er uenig i metoden. Han går inn for en kompetansepott som skal sikre økt lønn til utdanningsgrupper i offentlig sektor, herunder også sykepleiere. Dessuten ønsker han å satse mer på fagutvikling i sektoren. Høie mener dette vil være bedre egnet til å styrke rekruttering av helsepersonell i primærhelsetjenesten.


Åpne for forslag

- I utgangspunket er vi åpne for alle forslag som kan bidra til å rekruttere flere sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforening Lisbeth Normann.

- Men det må være et tilleggstiltak, og ikke noe som vil ta fokus vekk fra likelønn og skift/turnus. Hvis det er et tiltak som kommer i tillegg til likelønn, er vi åpne for alt som gjør at vi får sykepleiere der hvor mangelen er størst,.

Leder i NSF Student, Bård Nylund, ønsker en ordning med ettergivelse av studielån velkommen.


Kampanje

- Hovedutfordringen er å få god kvalitet i sykepleierutdanninga slik at de som starter, fullfører, og velger det som sitt yrke. Da må den kompetansen sykepleierne har, anerkjennes. Lønna må opp. Faren er at statusen synker med spesialordninger. Jeg tror likevel at det vil virke rekrutterende med ettergivelse av studielån, I dag er det slik at mange som har lyst til å bli sykepleiere, likevel velger det bort fordi det straffer seg økonomisk, sier han.

Bård Nylund mener det er nødvendig med kampanjer rettet mot de unge. De positive sidene ved sykepleieryrket må i fokus.

-Dette har man vært flinke til når det gjelder læreryrket, og det ser jo ut til at dette har fungert med tanke på årets søkertall til lærerstudiet, sier Nylund.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse