fbpx Sykepleiere mest utsatt Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere mest utsatt

Arkivfoto: Erik M. Sundt

Ingen er mer utsatt for belastninger på jobben enn sykepleiere, viser en ny undersøkelse.- Intet nytt, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforening (NSF).

Overlege Hans Magnus Gravseth ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) har gjort en undersøkelse som kartlegger belastninger på jobben for ulike yrkesgrupper.

Rapporten viser at ingen norske arbeidstakere er så utsatt for tidspress og store arbeidsbelastninger i jobbsammenheng som sykepleiere, skriver Aftenposten. Andelen kvinner med problemer er cirka 30 prosent høyere enn blant menn.

Negativt stress

Lisbeth Normann understreker at det er viktig å få med at sykepleierne har et belastende arbeidsmiljø. Det er dette som medfører psykiske plager. Det ene er stress og lav bemanning. Det andre er når den enkelte opplever ikke å strekke til i jobben, det vi kaller negativt stress.

- Vi gjør jevnlige medlemsundersøkelser. Denne undersøkelsen samsvarer med tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer, og fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. Men det dreier seg også om et større bilde.  Det ene handler om riktig bemanning, å ha riktig antall folk på jobb. Det andre handler om å ha riktig kompetanse. Det betyr mye for motivasjon at kompetansen henger sammen med arbeidsoppgavene. Mange tåler mye stress, men ikke negativt stress.  Det sier seg selv, hvis en person har ansvar for et sykehjem med 300 pasienter, ingen kollegaer og ikke får veiledning. Det er negativt stress, som ingen tåler over tid, sier Normann.

 

Kompleks sammenheng

Ansvar og arbeidsoppgaver bør også henge sammen med lønn, dette er en stor og kompleks sammenheng.

 - At andelen kvinners sykefravær er høyere enn hos menn kan også skyldes større press på kvinner. De har gjerne hovedomsorg og oppgaver i hjemmet.  Sykepleieryrket er typisk kvinnedominert med tunge løft og dårlig utstyr, sier Lisbeth Normann.

Denne undersøkelsen viser også at blant mannlige sykepleiere er risikoen for å få et helseproblem på grunn av jobben fem prosent høyere enn blant kvinner.

- Hva er årsaken til at menn har en høyere risiko for et helseproblem enn kvinner ?

 - Det kan ha en sammenheng med at flere menn velger avdelinger med høy risikofaktor og høyt arbeidstempo.  Det er en høyere risiko for å bli skadet her, vil jeg tro sier Normann.

Leder i faggruppen for akuttsykepleie i NSF, Ole Petter Vinjevold, bekrefter at St. Olav hospitalet i Trondheim har større andel menn i akuttavdelingen. Dette til sammenlikning med vanlig sengepost. På videreutdanningen i akuttsykepleien i Trondheim derimot, er det flest kvinner.

- Også Halvor Vike har gjort studier om sykepleieryrket. Han sier at sykepleiere tilhører en gruppe som ikke har grenser i sitt yrke, avslutter Normann.